Ingeniør teknisk enhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

100 % fast stilling er ledig med snarlig tilsetting

Ansvarsområde:

 • Gjennomføre oppmålingsforretninger
 • Saksbehandling og oppfølging av eiendomsdanningssaker etter Matrikkelloven
 • Matrikkelføring / GIS
 • Byggesaksbehandling og tilsyn med byggesaker

Vi søker primært etter ingeniør med hovedvekt innenfor oppmåling og byggesaksbehandling. Arbeidserfaring fra fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning.

Forventninger til søker:

 • Oppmålingsingeniør eller annen relevant utdanning innen geodata/oppmåling
 • Gode kunnskaper om plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
 • Gode samarbeidsevner innad og utad i organisasjonen
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Relevant praksis/erfaring
 • Inneha sertifikat, teknisk enhet disponerer egen bil i tjenesten

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning

Generell informasjon

Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Lønn etter tariff/avtale. Det legges vekt på egnethet ved tilsetting. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 6 måneders prøvetid. 

Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli oppført på søkerlista. 

Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke på denne siden "Søk på denne stillingen" eller "Send søknad"

Søknadsfrist: 1. mai

Kontaktpersoner

Tor Langnes
Enhetsleder teknisk
Telefonnummer: (+47) 917 95 295

Hvem er Sørreisa kommune?

Lyst til å jobbe i en spenndende og spenstig kommune?

Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i.  Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 260 årsverk og et brutto driftsbudsjett på ca. kr. 280 mill.

Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle. Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter ny dyktig medarbeider. 

Teknisk enhet omfatter byggesak, oppmåling, drift- og vedlikehold, planleggeing, landbruk, renhold og uteseksjon