Ingeniør - teknisk enhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

100 % fast stilling med tiltredelse 1. april. Arbeidsområde vil være drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg.

 

Arbeidsoppgavene vil bestå av:

  • Forvaltning, drift og vedlikehold
  • Planlegging og oppfølging av nyanlegg
  • Oppfølging av kommunens vedlikeholdsavdeling

Stillingen innebærer utstrakt kontakt og oppfølging i forhold til brukere, publikum og entreprenører etc. Innenfor en samlet oppgaveløsning ved teknisk enhet kan også andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Teknisk enhet vektlegger å yte god service overfor brukere og ha kvalitativt høy standard på tjenestene. Vi tilbyr utfordringer og interessante oppgaver med gode muligheter for faglig utvikling i et positivt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.

 

Vi søker kandidater med:

  • Relevant ingeniørutdannelse innen bygg/anlegg eller vann og avløp
  • Kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
  • Relevant praksis/erfaring
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Serviceinnstilling
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
  • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som evne til initiativ, samarbeid samt evne til gjennomføring.

 

Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Lønn etter tariff/avtale. Pensjonsordning. Kommunen kan ev være behjelpelig med å skaffe bolig.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista.

 

Kontaktpersoner

Tor Langnes
Enhetsleder teknisk
Telefonnummer: (+47) 917 95 295

Hvem er Sørreisa kommune?

Lyst til å jobbe i en spenndende og spenstig kommune?

Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i.  Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 260 årsverk og et brutto driftsbudsjett på ca. kr. 280 mill.

Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle. Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter ny dyktig medarbeider. 

Teknisk enhet omfatter byggesak, oppmåling, drift- og vedlikehold, planleggeing, landbruk, renhold og uteseksjon