Ingeniør teknisk drift - vatn og avløp

Teknisk drift i Sogndal kommune har ansvaret for all kommunal infrastruktur: vassforsyning, avløp, kommunale vegar og kommunale bygg. Vi gjennomfører og alle kommunale byggjeprosjekt.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi ønskjer å videreutvikle kompetansen og utvide kapasiteten vår på vatn og avløpsavdeling, og søkjer difor etter ny ingeniør innan fagfeltet.

Vi søker deg som er:

 • Utdanna som ingeniør, sivilingeniør eller tilsvarande. Det er ønskeleg med noko formell kompetanse innan VA, men ikkje heilt nødvendig. Erfaring kan erstatte formell kompetanse
 • Det er ønskjeleg med noko erfaring innan VA-feltet, men det er ikkje nødvendig.
 • Strukturert, initiativrik og sjølvstendig
 • God til å tileigne deg kunnskap
 • Flink til å kommunisere skriftleg og munnleg
 • Motivert for å utvikle Sogndal kommune vidare

Vi tilbyr

 • Spennande og varierte arbeidsoppgåve
 • Moglegheit til å påverke eigen arbeidsdag
 • Moglegheit til utvikling av eigen kompetanse
 • Ungt og godt arbeidsmiljø med god og variert kompetanse
 • Arbeidsoppgåve som utgjer ein skilnad for kommunen sine innbyggjarar
 • Fleksibel arbeidstid

Tilsetjing snarleg og etter avtale.

Adresse: Skrivarvegen 7 6863 Leikanger

Kontaktpersoner

Kristian L. Karlsen
Telefonnummer: 57 62 96 40

Hvem er Sogndal kommune?

Sogndal kommune ligg ved Sognefjorden i Vestland fylke og har vel 11.700 innbyggjarar. Kommunen er ein tilflyttingskommune og har god vekst i folketalet. Sogndal er regionsenteret i Sogn og skal vera ein motor for vekst og utvikling i regionen. Både studentar og turistar finn vegen hit - og mange har funne draumeplassen i ein kommune med flott natur, gode lokalsamfunn og attraktive arbeidsplassar.