Ingeniør spredt avløp - Tønsberg kommune avdeling Bydrift.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen vil hovedsakelig bestå i arbeide med oppfølging av plan for opprydning i spredt avløp. IKT-verktøy som benyttes er ulike Powel Gemini programmer og Acos. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Tønsberg kommune, Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen - blant annet vei, vann og avløp, renovasjon. Bydrift har tilsammen 90 ansatte og holder til sentralt på Byfogdløkka i Tønsberg sentrum, med kort avstand til buss og tog. Virksomheten har et godt fagmiljø med god kompetanse innen planlegging, prosjektutvikling og prosjektering. Bydrift har et samlet budsjett på investeringer og drift på ca 400 mill.

Tønsberg- og Re kommune er i en sammenslåingsprosess mot 2020. De tekniske avdelingene slås sammen fra 01.01.2018 og samarbeider om vannforvaltning og opprydding i spredt avløp.

Vi søker etter en medarbeider med kompetanse innenfor vann og avløp, spesielt innen opprydding i spredt avløp. Ingeniør eller annen relevant utdanning og erfaring vil bli vurdert. Nyutdannede vil også kunne komme i betraktning

 

Arbeidsoppgaver

 •  sende ut varsel og pålegg, tilskudd
 •  vurdere ulike renseløsning i spredt bebyggelse og gi veiledning
 •  befaring og tilsyn. Følge opp krav i forskrifter
 •  være med på informasjonsmøter med innbyggere og informere på telefon
 •  gjennomgang av gebyrgrunnlag for eiendommene
 •  oppdatering av planen ved behov
 •  følge opp utbygging av husklynger i spredt bebyggelse
 •  andre oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen utfra    søkers kvalifikasjoner og etter virksomhetens behov

 

Kvalifikasjoner

 • vi søker etter en person med ingeniørkompetanse innenfor vann og avløp, spesielt innen opprydding i spredt avløp. Annen relevant utdanning og erfaring vil bli vurdert.
 • det er ønskelig at søker har kunnskap innenfor de aktuelle fagområdene og evner å tilegne seg relevant kunnskap.
 • vi ser gjerne at søker har noe kjennskap til offentlig forvaltning.
 • stillingen vil ha en bred kontaktflate - mot innbyggere, andre eksterne samarbeidspartnere og internt i kommunen - noe som betyr at vedkommende må kunne kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.
 • du må ha gode datakunnskaper og ha lett for å tilegne seg nye kunnskaper

 

Personlige egenskaper

 •  du må ha evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team.
 •  positiv innstilling og godt humør vektlegges.
 •  personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 •  serviceinnstilt

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Avdelingsleder for vann og avløp Roger Herstad, telefon 94 83 28 71 eller per e-mail: roger.herstad@tonsberg.kommune.no

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler

Søknaden sendes elektronisk via vårt digitale søknadssenter

Kontaktpersoner

Roger Herstad
Avdelingsleder for vann og avløp

Hvem er Tønsberg kommune?

Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.