Ingeniør / Sivilingeniør konstruksjonsteknikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved vår seksjon for Kystkonstruksjoner og havneanlegg i Tromsø har vi ledige stillinger innen konstruksjonsteknikk. Noen års erfaring vil være en fordel, men vi har også behov for deg som er nyutdannet.

Som medarbeider i avdeling Marin teknologi, med sine 30 ansatte, vil du bli en del av et spennende miljø med bredde- og spisskompetanse innenfor fagfeltet kyst-, marin og arktisk teknologi.  Vi har en variert kundebase med oppdrag for lokale havnevesen, Kystverket, Statens vegvesen, havbruks- og oppdrettsselskaper, energiselskaper og andre utbyggere av infrastruktur i kystsonen og til havs. Avdelingen har også det overordnede ansvar for prosjektering av samferdselskonstruksjoner i regionen.

Seksjonen er sammensatt av konstruksjonsteknikere og havneplanleggere, og vårt arbeid omfatter hele konstruksjonens livsløp; lokaliseringsstudier, tidligfaseplanlegging, konstruksjonsutforming, for- og detaljprosjektering, tilstandsanalyser og rehabilitering. Det er spesielt fokus på bestandighet av konstruksjoner og på dimensjonerende laster fra bølger, strøm, is og vind.
Seksjonen arbeider mest med tyngre betongkonstruksjoner som kaianlegg og bruer, men også med stål- og trekonstruksjoner, samt dimensjonering av fenderverk, fortøyninger og farledsmerker.

Arbeidsoppgavene kan blant annet bestå av dimensjonering, modellering, konstruksjonsanalyser og havneplanlegging. Hverdagen vil by på spennende utfordringer både i tidligfaseplanlegging, konstruksjonsanalyse og oppfølging av utførelse.

Hos oss er det rom for å tilpasse arbeidshverdagen etter dine interesser og basert på din erfaring, enten det er innen detaljprosjektering eller overordnet planlegging. Ønsker du en mer fremtrukken rolle i oppdragene er det gode muligheter for disiplinledelse og oppdragsledelse. Vi søker etter en medarbeider med god konstruksjonsforståelse og solide kunnskaper innen beregninger og analyser av konstruksjoner. Vi ønsker at du har god tverrfaglig forståelse innen byggeprosjekter, og du må kunne håndtere grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og fleksibel
 • Kreativ og praktisk tankegang
 • God på samarbeid og kommunikasjon
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser

Multiconsult tilbyr

 • Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid, fem uker ferie - og fri mellom jul og nyttår samt hele påsken
 • Flere personalgoder; bedriftshytter, bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter
 • Nye og moderne kontorlokaler
 • Nærhet til flott natur og turmuligheter

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, anbefales det at vitnemål godkjennes av NOKUT (www.nokut.no).

For ytterligere informasjon om stillingene, vennligst ta kontakt med seksjonsleder for Kystkonstruksjoner og havneanlegg, Martin Hovden Thuve, tlf +47 977 57 242.

Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 2 nordligste fylker samt på Svalbard.

Vi er i dag totalt 165 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunnundersøkelser. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.

Kontaktpersoner

Martin Hovden Thuve
Seksjonsleder Kystkonstruksjoner og havneanlegg
Telefonnummer: +47 977 57 242

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger