Ingeniør/ sivilingeniør (bygg/ENØK)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

KA søker ingeniør/ sivilingeniør (bygg/ klima/ miljø) til stilling som rådgiver/spesialrådgiver i 100 % fast stilling.

Avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning har 7 ansatte som sammen med kirkeeierne i Den norske kirke arbeider for en god og systematisk forvaltning av landets mer enn 1600 kirkebygg. Hovedarbeidsområdene er drift og utvikling av en nasjonal kirkebyggdatabase samt utstrakt rådgivning, opplæring og kursvirksomhet innen forvaltning, drift, vedlikehold, sikring, klima, Enøk, kulturminnevern og gravplass. Avdelingen jobber også med ulike prosjekter i nært samarbeid med Riksantikvaren og Kirkerådet. Vi ønsker nå å styrke vår byggfaglige og «grønne» kompetanse. 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning innen eget fagområde
 • Ta initiativ til og motivere for ulike miljøtiltak 
 • Utarbeide og vedlikeholde veiledningsmateriell på nett
 • Utarbeidelse og vedlikehold av veiledningsmateriell på nett
 • Ledelse av enkelte prosjekter 
 • Deltagelse i faglige nettverk 
 • Noe foredrags- og kursvirksomhet o.l. 
 • Deltagelse i utviklingen av Kirkebyggdatabasen

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen byggfag
 • Utdanning og/ eller erfaring innen fagområdene klima, miljø og energi
 • Særlig interesse for kirkebygg, kulturminner og kulturminneforvaltning
 • Erfaring fra bygg- og eiendomsforvaltning og FDVU-arbeidet
 • God formidlings- og formuleringsevne på norsk både muntlig og skriftlig
 • Generell god IT-kompetanse
 • Det er en fordel om du har kjennskap til:
  • Bygningsvern
  • Norske standarder
  • Den norske kirke
  • Ulike gamle håndverkstradisjoner  

Personlige egenskaper

Vi håper at du er faglig ambisiøs, har gode analytiske evner, er god til å samarbeide med andre og har evne til å jobbe selvstendig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å arbeide i et interessant fagmiljø
 • Et hyggelig arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordningen KLP

KA legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Stillingen er lokalisert med kontorplass i KAs lokaler i Oslo. Noe reising må påregnes.

Kontaktpersoner

Randi Moskvil Letmolie
Direktør
Mobil: 472 39 569

Hvem er KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter?

KA er arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring. Vi har drøyt 500 medlemmer og yter service og rådgivning innen bl.a. tariff-/arbeidsgiverspørsmål, omstilling, ledelse, opplæring, kirkebygg- og gravplassforvaltning, juss, økonomi og kommunikasjon. Vi jobber også politisk for medlemmenes rammevilkår. KA har om lag 30 ansatte og holder til i Oslo sentrum.