Ingeniør og medarbeider i prosessavdelingen

Stillingsbeskrivelse

STEERTEC RAUFOSS AS vil styrke sin prosessavdeling for å håndtere den økende oppdragsmengden, og søker derfor etter nye medarbeidere.

Ingeniør i prosessavdelingen

Arbeidet vil bestå i å:

 • Utvikle og tilpasse produktgeometrier, produksjonsprosesser og verktøy for kaldforming av aluminium komponenter
 • Etablere produksjons- og kontrollunderlag for prototyp-, forserie- og serieproduksjon
 • Sørge for igangkjøring og tilpassing av nye produkter, verktøy og produksjonsprosesser
 • Løse produksjonsproblemer, knyttet til verktøy og prosesser
 • Bidra til optimalisering av produksjonsprosesser, robotprogrammer og presseprogrammer
 • Bidra til å opprettholde vår kjernekompetanse og konkurransekraft gjennom stadige forbedringer
 • Bidra til og delta i forskningsprosjekter 

Om deg:

 • Du har utdannelse som ingeniør innen et relevant fagfelt
 • Du har god teknisk innsikt og erfaring
 • Du har gode evner til problemløsning
 • Du har god forståelse for materialer, flytsimuleringer og beregninger
 • Du evner å tilpasse deg forskjellige krav og kulturer
 • Du vil aktivt bidra til å styrke vår know-how og konkurransekraft
 • Du evner å jobbe under press  
 • Du kommuniserer godt på norsk og engelsk. Behersker du tysk også, så er det en fordel.
 • Du trives både i vernesko og i dress

Vi tilbyr deg:

 • Varierte arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
 • En stor grad av selvstendighet
 • Læring gjennom å følge våre erfarne prosessmedarbeidere i de aktuelle arbeidsoppgavene

 

Medarbeider i prosessavdelingen

Arbeidet vil bestå i å:

 • Oppdatere produkt-, produksjons- og verktøytegninger
 • Etablere modeller og tegninger for aktuelle produksjonstrinn
 • Etablere modeller og sammenstillinger for flytsimuleringer og FE-beregninger
 • Ajourføre bedriftens system for lagring av tegninger, modeller og produksjonsunderlag
 • Etablere produksjons- og kontrollunderlag for prototyp-, forserie- og serieproduksjon, i samarbeid med avdelingens ingeniører
 • Bistå ved igangkjøring og tilpassing av nye produkter, verktøy og produksjonsprosesser    

Om deg:

 • Du har utdannelse som teknisk tegner eller annen relevant utdannelse
 • Du behersker Solid Works
 • Du har god teknisk innsikt
 • Du har god forståelse for materialer, og innsikt i simuleringer og beregninger
 • Du evner å tilpasse deg forskjellige krav og kulturer
 • Du kommuniserer godt på norsk og engelsk. Behersker du tysk også, så er det en fordel. 

For begge stillingene tilbyr vi:

 • En trygg arbeidsplass og en bedrift i vekst
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og fleksibilitet i arbeidsbetingelsene
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avansemuligheter innenfor organisasjonen

Søknad med CV bes sendt til e-post adresse: inge.opheim@willielbe.no

Kontaktpersoner

Inge Opheim
Telefonnummer: +47 41479109

Hvem er STEERTEC RAUFOSS AS?

STEERTEC RAUFOSS AS utvikler og produserer komponenter i aluminium, til rattaksler i personbiler og nyttekjøretøyer. 

Framstillingsmetodene som benyttes er kaldforming og hydroforming. De største kundene er Audi, BMW (inkl. Mini og Rolls Royce), Mercedes Benz og Porsche. STEERTEC RAUFOSS AS tilhører Willi Elbe Group, som har hovedkontoret i Tyskland, og fabrikker i Tyskland, Sveits, Bulgaria, Kina og Mexico