Ingeniør - og lyst til å jobbe med luftkvalitet og klimagasser?

Ingeniør

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for måle- og instrumentteknologi (MIT) har ansvar for drift og vedlikehold av instrumenter og feltstasjoner for måling av luftkvalitet og klimaparametere. Forståelse av måleprinsippene er viktig, og vi søker derfor primært etter en ingeniør med måleteknisk bakgrunn innen fysikk- eller kjemi.

NILU har eget instrumentlaboratorium og disponerer topp moderne instrumenter for måling og kalibrering. Det kan påregnes noe reising til målestasjoner både i inn- og utland. I sammenheng med reising i Norge må søkeren disponere egen bil.

Arbeidsoppgaver:

 • Klargjøre, installere og starte måleinstrumenter
 • Service, feilfinning, reparasjon og kalibrering av måleinstrumenter i felt og på laboratorium
 • Drifte og vedlikeholde målestasjoner i Norge og utlandet
 • Kvalitetskontrollere måledata
 • Delta i kvalitetsarbeidet i avdelingen
 • Faglig rådgiving mot kommuner og vegkontor innen måling av luftkvalitet

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra drift av måleinstrumenter og feltstasjoner, gjerne for luftkvalitet
 • Erfaring fra kontroll av måledata og kvalitetssystemer
 • Praktisk anlagt
 • Evne til å håndtere vekslende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • Datakunnskaper innen MS Office og systemer for innsamling og bearbeiding av måledata
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig med ønske om og evne til kontinuerlig å tilegne seg ny kunnskap
 • Engasjert, positiv og initiativrik med evne til nytenking

Utdanning:

 • Master eller tilsvarende innen måleteknikk, fysikk eller kjemi (relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse).

Vår styrke er høy kompetanse, et godt kollegialt miljø, interessante faglige utfordringer og fokus på utvikling. Vi er opptatt av kreativitet, kunnskapsdeling og trivsel.

Instituttet har fleksitidsordning, gode pensjons- og forsikringsordninger og holder til i moderne og trivelige lokaler på Kjeller. NILU har for øvrig omfattende samarbeid med nasjonale og internasjonale FoU-miljøer. Besøk gjerne våre websider på www.nilu.no for mer informasjon om vår virksomhet.

Kontaktpersoner

Kjersti Tørnkvist
Avdelingsdirektør
Mobil: 951 79 484

Hvem er Norsk institutt for luftforskning (NILU)?

NILU is an independent, nonprofit institution established in 1969. Through its research, NILU increases the understanding of processes and effects of climate change, of the composition of the atmosphere, of air quality and of hazardous substances. Based on its research, NILU markets integrated services and products within the analytical, monitoring and consulting sectors. NILU is concerned with increasing public awareness about climate change and environmental pollution.