Ingeniør - Ørland flystasjon

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avinor Flysikring AS ivaretar drift av flynavigasjonssystemer ved lufthavner i Norge, og vi har ledig 2 stillinger som ingeniør FNT innen Flynavigasjonstjenesten (FNT), på vår avdeling ved Ørland flystasjon.

Stillingene skal primært dekke drift av radar (MSSR og PSR) og / eller kommunikasjon (COM) og navigasjon (NAV). Sekundært også dekke drift og vedlikehold av øvrige systemer som enheten har driftsansvar for lokalt og regionalt.

Viktige ansvars- og arbeidsoppgaver:

Ivareta drift, vedlikehold og feilretting av flynavigasjonsutstyr med hovedvekt på kommunikasjon (COM), navigasjon (NAV) og meteorologisk utstyr (MET), og andre kontrollhjelpemidler innen sivil luftfart, lokalt og regionalt.

Ivareta drift, vedlikehold og feilretting av flynavigasjonsutstyr med hovedvekt på drift av radar (MSSR/PSR) lokalt og regionalt.

Bistå i drift og vedlikehold av Air Traffic Services (ATS) systemer inkl. radar- og flygeplan- prosesseringssystemer, informasjonssystemer, tårn/ posisjonsutstyr med tilhørende nettverksløsninger.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Ingeniørhøgskole eller tilsvarende innen IKT/elektronikk.
  • Førerkort kl. B
  • Relevant kompetanse og erfaring innen NAV/COM området.
  • Gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid.

Personlige egenskaper:

  • Levere tjenester på en effektiv måte, bl.a. gjennom selvstendig, systematisk og resultatorientert arbeidsform.
  • Evne til praktisk problemløsning.
  • Være serviceinnstilt ovenfor eksterne og interne kunder
  • Være villig til å gjennomføre nødvendig opplæring og periodisk vedlikehold av egen kompetanse.
  • Ha evne til å utføre oppdrag på fjelltoppstasjoner.
  • Vilje til omstilling og fleksibilitet.

Den som ansettes forplikter seg til å gjennomføre opplæring og OJT som nødvendig for stillingen, og vil etter endt godkjenning innen ulike utstyrstyper kunne jobbe selvstendig med flynavigasjonssystemene.

Det kan bli aktuelt å delta i hjemmevaktordning på enheten.

Vi kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ. 

Oppgaver og innhold i stillingen kan bli justert i forbindelse med framtidige endringer i Avinor Flysikring.

Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Pensjonsordning i henhold til gjeldende regler i Avinor Flysikring. Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering.

Kontaktpersoner

Andreas D. Skjervold
Leder drift tårn og lufthavn
Mobil: 97567002
Per-Bjørn Aune
Driftsansvarlig FNT

Hvem er Avinor?

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden. Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. 

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger