Ingeniør med byggeteknisk kompetanse

Stillingsbeskrivelse

Vår brannsjef /prosjektleder velger å pensjonere seg, og vi søker nå hans etterfølger.

Tana kommune har dermed en 100 % stilling ledig som ingeniør med byggeteknisk kompetanse

Stillingen er organisert under Bygg-, anlegg- og IT-avdelingen (BAIT) og avdelingen er samlokalisert i eget moderne administrasjonsbygg i tilknytning til brannstasjonen.

Tana kommune er inne i en aktiv utbyggingsperiode med betydelige byggeprosjekter som er interessante for fagfeltet. Samtidig vil det i tiden framover komme flere slike prosjekter som forutsetter at man en «framoverlent» og aktiv.

Avdelingen har ansatte som er motiverte og med god formal og realkompetanse.

Avdelingen er kommunens fagstab i forhold til offentlige anskaffelser, slik at vi bistår de øvrige virksomheter i forhold til anskaffelser/anbud.

Vi søker en person med:

 • Ingeniørutdanning med byggeteknisk kompetanse.
 • Erfaring fra prosjektoppfølging, byggeledelse og anbudsarbeid.
 • Gode datakunnskaper som bruk av DAK/Cad-verktøy (vi bruker AutoCad), saksbehandlingsverktøy, Microsoft Office/Office 365, elektronisk samhandling ved bruk av Skype, kjennskap til elektronisk anbudsverktøy (Visma Tendsign/Mercell).
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
 • Stor fleksibilitet og samarbeidsevne er nødvendig.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø
 • Mange flinke og hyggelige kollegaer
 • En spennende arbeidsplass, der du får stor innflytelse på utviklingen av Tana kommune
 • Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt og nedskriving av studielån
 • Gode pensjonsordninger
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Kontaktpersoner

Bill Sørensen
virksomhetsleder
E-postadresse: bill@tana.kommune.no
Telefonnummer: 464 00 300
Odd Reidar Biti
brannsjef/prosjektleder
E-postadresse: orb@tana.kommune.no
Telefonnummer: 464 00 240

Hvem er Deanu gielda - Tana kommune?

Tana kommune, med ca. 2900 innbyggere er en spennende kommune i vekst og utvikling.  Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommune-senteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov.