Ingeniør kommunalteknikk / VA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. mars, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har en ledig stilling som avdelingsingeniør innen kommunalteknikk/VA i teknisk enhet i Nes kommune, Buskerud. Avdelingen for kommunalteknikk og VA står overfor store utskiftninger på ledningsnett og utbygging av nytt renseanlegg. Teknisk enhet har bl.a. ansvar for byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjeneste, landbruks- og miljøforvaltning, eiendomsforvaltning, vann og avløp samt veier og utemiljø. Enheten har et tverrfaglig miljø med 45 ansatte. 

Dine arbeidsoppgaver vil være: 

 • Planlegge og gjennomføre store og små prosjekter. 
 • Anbudsprosesser, byggeledelse og økonomioppfølging. 
 • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. 
 • Etablering og forbedring av rutiner/internkontroll. 
 • Kontakt og samarbeid med andre myndigheter. 
 • Administrativ og politisk saksbehandling. 
 • Stillingen kan tillegges andre oppgaver innen enhetens ansvarsområde. 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Høyere utdannelse innen relevante tekniske fag (bachelor/master). 
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 
 • Førerkort for personbil. 

Dine erfaringer: 

 • Erfaring fra drift av kommunaltekniske anlegg, prosjektering eller prosjektledelse. 
 • Erfaring fra annen kommunalteknisk drift som veg og utemiljø. 
 • God kunnskap om bruk av relevante dataverktøy. 
 • Kjennskap til forurensningsloven, plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk. 
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid og kjennskap til offentlig forvaltning, men nyutdannede vil også bli vurdert. 

Egenskaper: 

Vi ønsker en person med faglige kvaliteter og evne til å arbeide målrettet og strukturert. Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner, samt evne til å arbeide selvstendig er en forutsetning. Fleksibilitet mht. til arbeidsoppgaver vil bli tillagt vekt. 

Vi tilbyr: 

 • 100% fast stilling 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Tverrfaglige oppgaver 
 • Lønn etter avtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår 

 

Andre opplysninger:

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende lov- og regelverk. Tiltredelse etter avtale. 

Søknad med CV samt kopi av relevante attester og vitnemål sendes innen 6. mars 2017 til: Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen eller postmottak@nes-bu.kommune.no 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

 • Kommunalsjef Svein Magne B. Juvhaugen, tlf. 416 59 308, smb@nes-bu.kommune.no 
 • Tjenesteleder Tor Dalevold, tlf. 976 41 934, tor.dalevold@nes-bu.kommune.no 

Kontaktpersoner

Svein Magne B. Juvhaugen
Kommunalsjef
E-postadresse: smb@nes-bu.kommune.no
Telefonnummer: (+47) 416 59 308
Tor Dalevold
Tjenesteleder
Telefonnummer: (+47) 976 41 934

Hvem er Nes kommune i Buskerud?

Nes kommune er beliggende i Hallingdal i Buskerud, ca. 170 km nordvest fra Oslo og ca. 300 km øst for Bergen. Kommunen har 3.400 innbyggere. Nes kommune er en «hyttekommune» i sterk utvikling, og med 3.000 hytter er vi en av landets største hyttekommuner. Kommuneplanen er under rullering, og det er flere utbyggingsprosjekter under planlegging. 

Det er igangsatt et prosjekt kalt «Nesfjellene til sentrum», med fokus på hvordan utvikle Nesbyen slik at hyttene i fjellet knyttes nærmere til sentrum.

Mulighetene for friluftsliv gjennom hele året er unike både sommer som vinter.  Kommunen har og et rikt kultur- og organisasjonsliv og et godt oppvekstmiljø for barn og unge.