Ingeniør jernbaneteknikk- Overbygning

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Over- og underbygning i Teknologi er en del av Teknisk Avdeling. Avdelingen består av kompetente og engasjerte medarbeidere med ekspertise innen alle jernbanetekniske fag. Vi er et tverrfaglig ekspertmiljø som skal sikre at jernbaneinfrastrukturen i Norge holder høy kvalitet.   Samvirke mellom overbygning, underbygning, rullende materiell og signalanlegg er et komplekst fenomen som krever spisskompetanse. Høyere hastigheter og økende aksellaster stiller stadig større krav til overbygningen og det er stort behov for å forstå og bruke kompliserte modeller Du vil være med på å sette standarden som skal sørge for optimaliserte sporkonstruksjoner i Norge.   Du får mulighet til å være en pådriver for kompetansebygging i norsk jernbanesektor gjennom nasjonalt og internasjonalt arbeid.   Vi søker en engasjert medarbeider som skal være en sentral fagressurs innen bl.a. spordynamikk, hjul-/skinneforhold og sporgeometri for å kunne dimensjonere korrekt og velge riktige tiltak.     Vi er en engasjert gjeng med medarbeidere i både Oslo og Trondheim. Vennligst oppgi ønsket arbeidssted i søknaden.  

Arbeidsoppgaver

◦Vurderinger og analyser knyttet til stabilitet av togmateriell, hjul/skinne kontaktmekanikk, spordynamikk og -belastning inkludert vurdering av komponenter, konstruksjoner for høye hastigheter og tunge aksellaster, nedbrytningsmekanismer, sporstabilitet og sporføringsteknikk ◦Faglig ansvar for utvikling av regelverk for sportrasé. ◦Delta i forsknings- og utviklingsprosjekter. ◦Deltakelse i internasjonalt standardiserings- og utviklingsarbeid. ◦Utarbeidelse av læremateriell og gjennomføring av undervisning i jernbanetekniske fag

Ønskede kvalifikasjoner

◦Høyere teknisk utdanning (mastergrad eller tilsvarende) innen relevante tekniske fag. Lang erfaring kan kompenseres for manglende oppfylte utdanningskrav. ◦Gode kunnskaper innen statikk, dynamikk, statistikk og relaterte emner i fysikk og matematikk samt materialteknologi. ◦Det er ønskelig med erfaring i bruk av styrkeberegningsprogrammer og simuleringsprogrammer. ◦Kompetanse innen jernbaneteknikk generelt og overbygningsteknikk spesielt er ønskelig. ◦God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. 

Personlige egenskaper

Du stoler på din fagekspertise og har en sterk drivkraft til å videreutvikle fagområdet og det tverrfaglige samarbeidet med kollegaer.   Du liker å ta ansvar og er en god samarbeidspartner med fokus på å levere som avtalt til rett tid. Du er selvgående og initiativrik.   Du evner også til å leve i tråd med Bane NORs verdier som er: åpen, respektfull, engasjert og nytenkede. 

Vi tilbyr

Mulighet for å jobbe med spissfaglige utfordringer både nasjonalt og internasjonalt.   Bane NOR er inne i en spennende periode hvor det satses på jernbane som gir gode utviklingsmuiligheter for deg som liker å ta ansvar.   Personalbillett med VYs tog.

Kontaktpersoner

Frode Teigen
E-postadresse: ft@banenor.no
Telefonnummer: 90880434

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger