Ingeniør innen termisk energi

Stillingsbeskrivelse

MULTICONSULT SØKER INGENIØR INNEN TERMISK ENERGI

Er du ingeniør/sivilingeniør og vil bidra til det grønne skiftet? Da er Multiconsult arbeidsplassen for deg! Nå rekrutterer vi til spennende stillinger innen termisk energi i vår seksjon Mekanisk til våre kontorer på Skøyen i Oslo.

BLI MED ENERGI & INDUSTRI PÅ DET GRØNNE SKIFTET I NORSK INDUSTRI

I vår forretningsenhet Energi & Industri opplever vi nå stor etterspørsel etter våre tjenester innen rådgivning og prosjektering knyttet til industrisektorens omstilling de nå har startet på. For å møte våre kunders behov, ønsker vi derfor å styrke vår kapasitet innenfor termisk energi, primært innen produksjon og distribusjon.

Hos oss vil du få muligheten til å ta del i både små utviklingsoppgaver og store, komplekse og tverrfaglige prosjekter. Norge har mye grønn energi, og produksjon av hydrogen, ammoniakk, metanol, syntetisk drivstoff etc., egnet seg godt for etablering i Norge. Det samme ser vi i energisektoren med planer for mye utbygging av både fjernvarme og fjernkjøling.

Multiconsult er et av Norges største rådgivningsselskaper og bidrar med prosjektering og rådgivning innen mange forskjellige områder. Innen Energi & Industri i Oslo prosjekterer vi termiske produksjons- og distribusjonsanlegg for våre industri- og energikunder. Hos oss blir du en del av et større fagmiljø med bred og tung kompetanse innen disse områdene.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Tidligfaserådgivning og konseptutvikling av energiløsninger for industrien
 • Prosjektledelse og byggeledelse. Dette kan også innebære deltagelse i prosjektteam som medarbeider/disiplinleder innen termisk energi
 • Ansvarlig for ressursstyring samt lede disiplinen slik at prosjektets behov blir ivaretatt inkl. koordinering mot andre fagdisipliner
 • Prosjektering av distribusjonssystemer innomhus og utomhus inkl. beregninger basert på relevante standarder
 • Prosjektering av energisentraler for varme og kjøling basert på energibærere som varmepumper, spillvarme, bioenergi og sol. I dette inngår også innovative former for lagring av energi - både for varme- og kjølebehov.
 • Utarbeidelse av flytskjema i grensesnitt mot automasjon
 • Beskrivelser og anbudsdokumenter for innkjøp av røranlegg og mekaniske utstyr/pakker
 • 3D modellering
 • Teknisk oppfølging av entreprenører og leverandører under installasjon og igangkjøring

VERKTØY OG PROGRAMVARE

 • AutoCad Plant 3D
 • AutoCad Mechanical
 • Fluidflow
 • Navisworks/Solibri
 • Novapoint

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 • Relevant utdanning på bachelor eller masternivå
 • Relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra fjernvarmesektoren, industrien, leverandørbransjen eller tilsvarende rådgivervirksomhet
 • Gode språkkunnskaper og kjennskap til gjeldene lover, kravspesifikasjoner, prosedyrer og standarder for bransjen
 • Erfaring med verktøy og programvare som spesifisert over

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Faglig engasjert, ambisjoner og idéer
 • En utpreget lagspiller med gode evner til å jobbe tverrfaglig
 • Strukturert og ryddig
 • Flink med kunder og evnen til å tenke kommersielt
 • Initiativrik, ansvarlig og evner å bygge relasjoner

VI TILBYR

 • En stilling med varierte arbeidsoppgaver og påvirkningsmuligheter
 • Være en del av et ledende miljø for gjennomføring av spennende industriprosjekter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et multifaglig rådgivermiljø
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Faglig utvikling innen våre kompetansenettverk
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og aksjeprogram for alle ansatte
 • Moderne lokaler et steinkast fra Skøyen stasjon
 • Fleksitid, fem ukers ferie, og i tillegg fri mellom jul og nyttår og i påskeuken
 • Treningsfasiliteter og bedriftsidrettslag med idrettslige og kulturelle aktiviteter gjennom året
 • Firmahytter

Hvis du tenker at dette høres interessant ut og tror dette kan være noe for deg, håper jeg at du sender oss en søknad. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har noen spørsmål ifm. utlysningen.

Kontaktpersoner

Harald Blomnes Kolvereid
Seksjonsleder
Telefonnummer: 995 02 344

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger