Ingeniør i VAR-avdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig 1/1 fast stilling som Ingeniør i VAR-avdelingen.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Planlegging og oppfølging av drift, vedlikehold og nyanlegg innenfor VA.
 • Kommunen har 10 vannverk og 3 avløpsrenseanlegg med 260 km VA-ledninger.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør/ingeniør eller teknisk fagskole innen relevante fagområder.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Ønskelig med praksis fra fagområdene, men ikke påkrevd.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Er løsnings- og beslutningsdyktig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Flyttegodtgjøring etter avtale.
 • Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Kontaktpersoner

Tor-Arne Limstrand
Avdelingsleder
Telefonnummer: 78 97 75 25

Hvem er Sør-Varanger kommune?

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.