Ingeniør fornybare energisystemer

Stillingsbeskrivelse

TrønderEnergi er operatøransvarlig for egne og deleide vann- og vindkraftanlegg. Vi er medeier i Fosen Vind, og skal ta over operatørskapet for Roan Vindpark, et av Norges største vindkraftanlegg. I tillegg bygger vi ut 4 vindkraftprosjekter i Trøndelag.

På din vakt ønsker vi at du er ÅPEN, deler din kunnskap og hjelper frem nye ideer. Du ønsker å utvikle deg selv, samtidig som du bidrar til vår felles utvikling. Du er MODIG og tør å ta nye utfordringer. Du er opptatt av å prøve, feile og lære, og deler innsikten med dine kolleger. Du er ANSVARLIG og holder det du lover. Du tar deg tid til å lytte og er opptatt av et godt og nyskapende arbeidsmiljø.  

Vil du være med å bygge opp et innovativt, tverrfaglig miljø i TrønderEnergi?

Forretningsenhet Teknologi skal skape nye vekstmuligheter og øke verdiskapning i eksisterende virksomhet for TrønderEnergi.  

Vi søker etter en engasjert medarbeider som vil jobbe med problemstillinger i grenselandet mellom planlegging av dagens energisystem og fremtidens energiløsninger i et innovativt og fremoverlent team. Vi søker etter en offensiv ingeniør med god teoretisk og praktisk forståelse av bruk av ny teknologi. Du liker å jobbe på tvers av eksisterende fag- og forretningsområder og i tett samarbeid med våre kunder og relevante forskningsmiljø.  

Arbeidsoppgaver

 • Du vil utføre tekniske og tekniskøkonomiske analyser av problemstillinger knyttet til fornybar energiproduksjon og energirelevant infrastruktur
 • Du vil være pådriver for utvikling av framtidsrettede drift- og vedlikeholdsoperasjoner i TrønderEnergi
 • Du vil inneha rollen som fagansvarlig/disiplinlederansvarlig i prosjekter
 • Du skal identifisere og være pådriver nye forbedrings og utviklingsprosjekter
 • Du vil bidra i gjennomføringen av forbedrings- og utviklingsprosjekter på tvers av fagfelt og forretningsområder internt i TrønderEnergi 

Kvalifikasjoner

 • Du har bachelor/master eller annen relevant utdannelse innen maskin og roterende utstyr / hydraulikk / materialteknologi / kybernetikk 
 • Du har interesse for innovasjon og utvikling av nye løsninger og konsepter
 • Du har minimum 5 års relevant erfaring med forretningsutvikling og / eller prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Du er målrettet, initiativrik, beslutningsdyktig og resultatorientert 
 • Du er en god lagspiller og er med på å skape entusiasme og eierskap 
 • Du setter HMS i høysetet 
 • Du er god til å kommunisere 
 • Du liker å jobbe i team - både selvstendig og i samarbeid med andre 
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan jobbe i tråd med våre verdier: Åpen - Modig - ansvarlig 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • En selvstendig stilling med høy grad av fleksibilitet og mulighet for egen utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med frihet under ansvar basert på en verdibasert ledelsesfilosofi
 • Spennende arbeidsoppgaver i et selskap som står overfor store utfordringer og muligheter
 • Jobb i et konsern som setter HMS i høysetet
 • Et aktivt, kompetent og utviklene arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Gøril Forbord
Konserndirektør enhet teknologi
Telefonnummer: 48 18 08 40

Hvem er TrønderEnergi?

TrønderEnergi baner vei for fornybarsamfunnet. FNs klimapanel har aldri vært så tydelige: CO2-utslippene må raskt gå ned. Mer produksjon og bruk av fornybar energi er en viktig del av løsningen. TrønderEnergi er allerede en stor aktør innen vann- og vindkraft – nå skal vi gjøre enda mer på vind.

Energi- og klimautfordringene må løses på vår vakt.

Vi søker deg som vil bidra til å endre fremtiden. På din vakt.