Ingeniør FNT ved Systemdrift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig stilling som Ingeniør FNT ved Avinor Flysikrings anlegg i Røyken.

Avinor Flysikring AS er et datterselskap av Avinor som leverer tårntjenester på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Stillingen ligger under Systemdrift Røyken som har ansvar for drift av flynavigasjonssystemer på Østlandet.

Nye systemer er under innføring ved kontrollsentralen og stillingen inngår i et team som skal overta driften av disse etter prosjektperioden. Disse systemene vil kreve kombinasjonen av kunnskap om datakommunikasjon, IT og tradisjonell radioteknikk.

Stillingen skal i tillegg ivareta kontroll, drift og vedlikehold av eksisterende flynavigasjonsutstyr og innebærer gode utviklingsmuligheter og stor variasjon i oppgaver, deriblant deltakelse i driften av øvrige lokale og regionale flynavigasjonssystemer på lufthavner og på stasjoner i terrenget.

Viktige ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Inngå i enhetens vakt og beredskapsordning
 • Kontroll, drift og vedlikehold av utstyr og systemer innenfor enhetens ansvarsområde
 • Delta i planlegging, prosjektarbeid, installasjon, test/verifikasjon og dokumentasjon
 • Bistå med drift av informasjonssystemer (ATS), kommunikasjon- (COM), navigasjon- (NAV) og meteorologi-utstyr (MET) og tilhørende nettverksløsninger

Formelle krav til utdanning:

 • Ingeniør eller Bachelor i ingeniørfag, elektronikk, telekommunikasjon/telematikk eller tilsvarende
 • Førerkort kl. B
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig

Foretrukken erfaring:

 • Gode kunnskaper om datakommunikasjon og radioteknikk
 • Erfaring med kommunikasjonssentraler (VCS)
 • Driftserfaring fra systemer innen stillingens primære ansvarsområde

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid
 • Vilje til omstilling og fleksibilitet
 • Levere tjenester på en effektiv, systematisk og resultatorientert arbeidsform
 • Evne til praktisk problemløsning
 • Evne til hurtig å skaffe seg oversikt over feilsituasjon og iverksette feilretting
 • Være serviceinnstilt ovenfor eksterne og interne kunder
 • Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring og vedlikeholde egenkompetanse
 • Bidra til positivt omdømme av Avinor

Annen informasjon

Den som ansettes forplikter seg til å gjennomføre opplæring og OJT som er nødvendig for stillingen. Etter endt autorisasjon innen ulike utstyrstyper vil vedkommende kunne jobbe selvstendig med flynavigasjonssystemene.

Vi kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gir gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til selvstendighet og initiativ. Oppgaver og innhold i stillingen kan bli justert i forbindelse med framtidige endringer i Avinor Flysikring. Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer.

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering.

Kontaktpersoner

Knut Ørjan Olsen Paulgaard
Driftsansvarlig Systemdrift
Mobil: 911 35 126

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger