Ingeniør FNT ved Systemdrift

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig stilling som Ingeniør FNT ved Systemdrift Mo i Rana Lufthavn. Stillingen skal hovedsakelig dekke drift av kommunikasjon (COM), navigasjon (NAV), og meteorologisk utstyr (MET). Stillingen vil også delta i driften av øvrige lokale og regionale flynavigasjonssystemer.

 

Viktige ansvars- og arbeidsoppgaver:

Ivareta drift, vedlikehold og feilretting av flynavigasjonsutstyr med hovedvekt på kommunikasjon (COM) og navigasjon (NAV), lokalt og regionalt. 

Bistå om nødvendig i drift og vedlikehold av Air Traffic Services (ATS) systemer inkl. radar- og flygeplan- prosesseringssystemer, informasjonssystemer, tårn/posisjonsutstyr med tilhørende nettverksløsninger, Surveillance systemer (SUR), og andre kontrollhjelpemidler innen sivil luftfart.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniørhøgskole innen data/elektronikk området eller tilsvarende
 • Førerkort kl. B
 • Relevante kurs/OJT på utstyr/systemer i bruk innen regionens ansvarsområde, eller gjennomføre disse
 • Gode samarbeidsevner og evne til selvstendig arbeid
 • Driftsteknisk erfaring fra systemer innen stillingens primære ansvarsområde 

 

Personlige egenskaper:

 • Levere tjenester på en effektiv måte, bl.a. gjennom selvstendig, systematisk og resultatorientert arbeidsform
 • God evne til å orientere seg utad for å oppnå resultater 
 • Evne til praktisk problemløsning 
 • Evne til hurtig å skaffe seg oversikt over feilsituasjon og iverksette tiltak for feilretting 
 • Være serviceinnstilt ovenfor eksterne og interne kunder 
 • Vilje til å gjennomføre nødvendig opplæring og vedlikeholde egenkompetanse 
 • Fysisk form for å kunne utføre tjeneste også på fjelltoppstasjoner 
 • Vilje til omstilling og fleksibilitet 
 • Bidra til positivt omdømme av Avinor konsernet

 

Den som ansettes forplikter seg til å gjennomføre opplæring og OJT som er nødvendig for stillingen. Etter endt godkjenning innen ulike utstyrstyper vil vedkommende kunne jobbe selvstendig med flynavigasjonssystemene. 

Vi kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gis gode muligheter for faglig utfordring og variasjon, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ. Oppgaver og innhold i stillingen kan bli justert i forbindelse med framtidige endringer i Avinor Flysikring.

Lønn og øvrige betingelser etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Etter gjennomført opplæring må det påregnes å delta i hjemmevaktordning. Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til driftsansvarlig FNT Per-Bjørn Aune.

Kontaktpersoner

Per-Bjørn Aune
Driftsansvarlig FNT

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger