Ingeniør ferjekaikonstruksjon

Stillingsbeskrivelse

Vi søker ingeniør ferjekaikonstruksjon

Vi har en ledig stilling som ingeniør ferjekaikonstruksjon på bru- og ferjekaiseksjonen i Statens vegvesen Region midt. Arbeidsområde er planlegging og prosjektering av ferjekaier.

Seksjonen har i dag 30 ansatte med stor kompetanse på bru- og ferjekaikonstruksjoner. Vi har et sterkt fagmiljø og er regionens faglige ressurs innen området. Våre medarbeidere på seksjonen er delt i 2 hovedfagområder:

Planlegging, prosjektering, klassifisering av bruer og ferjekaier.

Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer og ferjekaier

Denne stillingen er tilknyttet fagområdet ferjekaier, og inngår i en gruppe med kompetanse innen planlegging av ferjekai og bruer, samt bruvedlikehold i regionen. Seksjonen har et godt arbeidsmiljø og et gjennomgående fokus på faglig utvikling og kompetansebygging.

Bru- og ferjekaiseksjonen har kontorer i Steinkjer, Trondheim og Molde. Arbeidssted for stillingen er i Molde hvor vår kompetanse innen ferjekaier er samlet.

Hva skal du jobbe med?

Du vil arbeide med planlegging av ferjekaier til kommunedelplaner og reguleringsplaner samt prosjektering av ferjekaier. I tillegg vil du kunne bli involvert i inspeksjoner og vedlikeholdstiltak av eksisterende konstruksjoner. Du vil inngå i seksjonens sterke fagmiljø i arbeidet med å planlegge konstruksjoner med god sikkerhet og lang levetid. Arbeidet vil foregå i samarbeid med kolleger innenfor flere fagfelt i tillegg til konsulenter og oppdragsgivere. Det må påregnes noe reising, i hovedsak innenfor regionen.

Statens vegvesen Region midt har en landsdekke spesialistavtale med Vegdirektoratet om regelverk, kompetansebygging og utvikling av ferjekaier. Som medarbeider vil du kunne bli involvert i dette arbeidet.

I regionen pågår for tiden planlegging av ferjefri E39 som innebærer utvikling av grensesprengende teknologi innenfor brufaget. Dette arbeidet utføres innenfor bru- og ferjekaiseksjonens ansvarsområde.

Hvem er du?

Du har minimum 3-årig ingeniørutdanning med fagretning innen bygg og anlegg, konstruksjonsteknikk, eller andre relevante fagkombinasjoner. I tillegg er det ønskelig med erfaring innen arbeid med betong- og stålkonstruksjoner. Det vil også legges vekt på om du har jobbet med marine konstruksjoner som kaier, offshorekonstruksjoner eller bruer. Kjennskap til modellbasert prosjektering er ønskelig. Til tegningsarbeidet benyttes dak-programmet AutoCad, det er også ønskelig at du har erfaring med dette fra før. 

Personlig egnethet for stillingen er viktig. Det er en forutsetning at du er ansvarsbevisst, lojal, initiativrik, tenker helhetlig og har gode samarbeidsevner. Vi vektlegger at du er løsningsorientert ved selvstendig arbeid, og at du er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet.

Det er en forutsetning med god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne i tillegg til god engelsk forståelse. Det kreves førerkort klasse B

Hva tilbyr vi?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Annet

Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Gode muligheter for faglig utvikling

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene, dersom du har behov for det.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Stortinget har besluttet at det skal gjennomføres en regionreform, med frist for gjennomføring innen 2020. Som en følge av dette er Statens vegvesen inne i en fase med omorganisering hvor deler av vår virksomhet skal overflyttes til fylkeskommunene i løpet av 2020. Dette vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning i etaten.

Annet

Søknad med CV, samt vitnemål og attester lastes opp elektronisk.

Kontaktpersoner

Arild Christensen
Seksjonsleder
Telefonnummer: +477 90860567

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger