Ingeniør - ENØK

Stillingsbeskrivelse

Etat for bygg og eiendom med 370 ansatte er en av Vestlandets største bygg- og eiendomsforvaltere. Etaten forvalter, drifter og vedlikeholder en total eiendomsmasse på ca 1,2 mill. kvm. Etaten er i utvikling og står foran store oppgaver innen drift og vedlikehold.

Vi søker etter en dyktig ENØK-ingeniør som kan være med å redusere energiforbruket for Bergen kommune sin omfattende bygningsmasse. Etaten har fått ansvaret for å redusere energiforbruket i vår bygningsmasse, noe som er en viktig faktor for at Bergen kommune skal oppnå sine klimamål.

Til dette arbeidet er det opprettet en egen gruppe med ansvar for energiøkonomisering og optimalisering av anlegg for sentral driftskontroll. For å kunne nå våre målsetninger om god og effektiv drift med redusert energiforbruk søker vi en erfaren ENØK-ingeniør som kan bidra med å finne og lukke feil på våre tekniske anlegg samt å få på plass gode energitiltak. Du vil få jobbe med spennende oppgaver i samhandling med dyktige kollegaer.

 • Kartlegging, feilsøkning og optimalisering av tekniske anlegg, sjekke energieffektivitet, ET-kurver og inneklima mm.
 • Finne de gode ENØK-tiltakene og bidra til at disse blir gjennomført.
 • Bistå ved planlegging og prosjektering av nyanlegg, igangsettelse og oppfølging av tekniske entreprenører.
 • Bidra i arbeidet med hvordan Bergen kommune kan nå sine klimamål, også gjennom innovasjon.
 • Utstrakt dialog med kunder/brukere.
 • Befaring/feilsøking.

Arbeidsoppgaver

 •  Systematisere og rapportere målt energiforbruk fordelt på energikilder, bygg kategorier og oppvarmet areal.
 • Gjennomføre ENØK-prosjekter på overordnet nivå.
 • Følge opp energiforbruk etter energioppfølgingssystemet EOS.
 • Utføre feilsøking i energitekniske anlegg for å oppnå optimal drift.
 • Bistå driftsavdelingene med oppfølging av underentreprenører ifm optimalisering av tekniske anlegg.
 • Bistå som intern rådgiver under prosjektering og overtaking av nye bygg.
 • Kartlegging av ENØK-potensiale i bygg.
 • Bidra med opplæring av internt personell.
 • Bistå byggforvaltere og gi råd innen ENØK.
 • Delta på samlinger med NKF Storbygruppe energi og miljø og delta i Bergen kommunes eiendomsforum.

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør med høyskole, master eller bachelorgrad med kompetanse innen energiøkonomisering. Annen relevant utdanning kan vurderes.
 • Du må ha interesse for byggvedlikehold, og må ha relevant erfaring fra byggebransjen. Det er ønskelig med kompetanse innen varmeanlegg, ventilasjon eller automasjon.
 • Minimum 5 års relevant erfaring.
 • Erfaring og inngående kunnskap om feilsøking i energitekniske anlegg.
 • God kunnskap til SD/Automasjonsanlegg.
 • God teknisk innsikt, gjerne tverrfaglig, ha systemforståelse og kan løse komplekse utfordringer på en god måte.
 • Gode datakunnskaper.
 • Gode norsk kunnskaper, må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent av NOKUT'

Personlige egenskaper

Vi søker en person som har relevant erfaring, tar initiativ og viser ansvar. Du vekker tillit og bidrar til et godt arbeidsmiljø og er opptatt av godt samarbeid internt og eksternt. Du trives i et hektisk miljø med et bredt spekter av arbeidsoppgaver og har evne til å tenke nytt og kunne bidra til forbedringsprosesser.

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø med dyktige og trivelige medarbeidere
 • Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Faglig og personlig utvikling innen arbeidsområdet

Kontaktpersoner

Harald Blytt
Leder Byggteknisk avdeling
Telefonnummer: (+47) 945 07 817
Thomas Lassen
Leder ENØK og SD gruppen
Telefonnummer: 91 60 89 18

Hvem er Bergen kommune?

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.