Ingeniør avfallsplanlegging fast 100 % - 2. gangs utlysning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidssted

Virksomhet renovasjon har ledig 100 % fast stilling som ingeniør fra 01.08.2017. Virksomhet renovasjon er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift og har 42 ansatte. Virksomheten har ansvar for forvaltning, fornyelse og drift av kommunens renovasjonssystemer. Den som ansettes skal bidra til at driften av kommunens renovasjonstjenester skjer i overensstemmelse med internkontrollsystem for renovasjon.

Hovedoppgaver

 • Avfallsplanlegging og utvikling innen kommunens ansvarsområder. 
 • Rapportering til tilsynsmyndigheter.
 • Ajourhold og utvikling av virksomhetens fagsystemer.
 • Utarbeide anbud og kontrakter. 
 • Deltakelse i fellesprosjekter i TD/ FK etter behov. 
 • Kvalitetskoordinator i virksomheten.
 • Planlegge drift og vedlikehold, etablere renovasjonssystemer i samarbeid med utbyggere og forvaltning av renovasjonstekniske løsninger opp mot renovasjonsforskriften.

Ansvar:

 • Initiere, lede og fullføre prosjekter av strategisk art og utvikling, samt forberede og skrive saker til politisk behandling og gjøre enkeltvedtak av rutinemessig karakter.
 • Anvisningsrett og attestasjonsmyndighet for alle virksomhetens tjenester. 
 • Utøve kunde-/ saksbehandling innenfor ansvarsområdet.

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse med relevant fagkrets.
 • Relevant erfaring innenfor stillingens hovedoppgaver og ansvarsområder kan kompensere for utdanningskravet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • Personlig egenhet.
 • Vi ønsker at du har erfaring med renovasjonsfaget.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 8084 ingeniør, internkode 8661 avdelingsingeniør eller 8664 overingeniør avhengig av kandidatens kvalifikasjoner. Ved innplassering i internkode 8664 overingeniør vil det kunne tillegges ytterligere arbeidsoppgaver.

Vi kan tilby

 • En stilling med varierte arbeidsoppgaver, samarbeid med kollegaer i et godt faglig miljø, faglige utfordringer samt muligheter for kompetanseheving.
 • Gode pensjonsordninger.

For spørsmål om stillingen kontakt, virksomhetsleder Andrè Svendsen, mobil: 930 07 660

Søknadsfrist: 31. juli 2017

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Liv Eldbjørg Simensen, tlf. 69361407, e-post: livsim@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Kontaktpersoner

Andrè Svendsen
Virksomhetsleder
Telefonnummer: 930 07 660

Hvem er Fredrikstad kommune?

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!