Ingeniør anlegg og drift

Ingeniør anlegg og drift, fast 100% stilling ledig fra snarest, Forvaltning og utvikling (F/U), 2.gangs utlysing

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er fysisk plassert på Lesja kommunehus. Det er tett samarbeid mellom arbeidsleder for drift/vedlikehold og ingeniøren.
F/U-avdelingen har til sammen 28,4 årsverk, derav 17 innen vedlikehold og drift av kommunale bygg og teknisk infrastruktur, og 11,4 årsverk innen forvaltning på fagområdene plan, miljø, byggesak, oppmåling og næring/landbruk.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av kommunale vann- og avløpsanlegg herunder rapportering til sentrale myndigheter
 • Oppfølging/prosjektledelse ved kommunale nyanlegg
 • Enøkarbeid på kommunale bygg
 • Oppfølging/ajourhold, forsikringsordninger
 • Oppfølging av vegvedlikeholdsentrepriser
 • Saksbehandling relatert til det kommunaltekniske fagområdet
 • Andre oppgaver innen F/U-avd sitt ansvarsområde kan også bli pålagt


Vi ønsker søkere som:

 • Har relevant høgskole-/universitetsutdanning
 • Har bred relevant erfaring / god innsikt i kommunalteknisk fagområde
 • Har erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og installasjoner
 • Har erfaring med GIS og bruk av digitale verktøy
 • Ser muligheter og deltar på samarbeidsarenaer innen fagfeltet
 • Har førerkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Interessant jobb i et bredt fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale


Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Kommunen har gode tilbud på barnehageplasser  og arbeider etter tverrfaglig oppvekstmodell som bidrar til trygge oppvekstmiljø.

Nærmere info: Forvaltning- og utviklingssjef, Rigmor Bøe, tlf 61 24 41 23 // 904 03 758, eller nestleder i F/U, Trond Stensby tlf 61 24 41 28 // 911 61 458

Søknad sender du til: Lesja kommune, innen 28.06.19
Ver vennleg å sende søknad elektronisk via www.lesja.kommune.no, link til ledige stillinger. Søknad som ikke er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, blir ikke tatt i betraktning.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli oppført på søkerlisten (jf Offl §25). Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, vil søkeren blir varslet om dette.

Evt søknadspapirer blir ikke returnert.

Kontaktpersoner

Rigmor Bøe
Forvaltning- og utviklingssjef
Telefonnummer: 61 24 41 23
Mobil: 904 03 758
Trond Stensby
Nestleder i F/U
Telefonnummer: 61 24 41 28
Mobil: 911 61 458

Hvem er Lesja kommune ?

Lesja kommune ligger øverst i Gudbrandsdalen og er største kommunen i Oppland i areal og har 2000 innbyggere. Området er ideelt for friluftsliv året rundt. Kommunen har gode tjenestetilbud.