Infrastruktur og plattformutvikler? Vi vil ha deg med for å utvikle kraftbransjens digitale fundament

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utvikle infrastrukturen for det grønne skiftet?

Vi søker mennesker som er genuint opptatt av å heve kvaliteten på IT-systemer som har en innvirkning på vår felles hverdag. Spesielt nå, hvor "det grønne skiftet" er på manges lepper. Elhub vil være en av premissgiverne for en fornyelse av kraftmarkedet og dets muligheter. Strøm kommer ikke til å gå av moten, men hvordan vi muliggjør løsninger for kraftmarkedet er på tur inn i en rivende utvikling. For å støtte opp under en bransje hvor digitalisering er en muliggjører for store endringer søker vi deg som har en over middels interesse for teknologi, utvikling og håndverket som dette fører med seg.

Vi bygger opp et in-house utviklingsteam og ser etter både erfarne og nyutdannede som kan være med å bidra med ideer og å gjennomføre dem i samarbeid med våre eksisterende og erfarne team. Vi søker personer som setter pris på å være med i hele livssyklusen, fra idemyldring og problemidentifisering til gjennomføring og forvaltning. Vi er overbeviste om at vi får de beste resultatene av å la kompetente og nysgjerrige mennesker sitte sammen og ha ansvaret for en leveranse fra start til slutt.

Hvem er det vi er på jakt etter for å bygge et internt produkthus?

Vi er en liten, men godt sammensveiset gjeng som ser etter deg som synes plattform- og infrastrukturutvikling er like stas som oss. Vi er allerede i gang med å etablere plattformen som vil være fundamentet for utvikling og drift i Elhub de kommende årene. På laget vårt blir du sentral i arbeidet med å gjøre veien fra kode til kjørende applikasjon i produksjon så kort og automatisert som mulig.

Vi har kommet godt i gang med å flytte systemer og infrastruktur fra kjelleren og ut i skyen. Dette har gitt oss en voldsom inspirasjon til å øke tempoet i denne overgangen. Vi er på vei over i en smidigere hverdag hvor fremdrift ikke avgjøres av hvor mange maskiner vi har tilgjengelig, men av hvor mange samtidige løp vi kan delta i.

Vi har som motto; "Automate all the things!" Kan vi fikse en ting bare en gang, så gjør vi det. Vi ønsker oss utfordringer, rutinearbeid er for roboter.

Som en del av infrastruktur- og plattformteamet jobber vi med å etablere mekanismer og systemer for enkelt og konsistent kunne etablere infrastrukturmiljøer for utvikling, test eller PoC. Vi er en sentral bidragsyter i alle prosjekter i Elhub, og uten våre tjenester for automatisering, etablering og overvåkning vil ikke en moderne programvareplattform kunne understøtte kravene i en samfunnskritisk bransje som er under konstant endring.

Ansvarsområder og oppgaver:

 • Kontinuerlig utvikle og vedlikeholde kritisk infrastruktur for Elhubs plattform og systemer.
 • Sørge for at vi har mekanismer og systemer på plass for å sikre kritisk infrastruktur.
 • Utvikle og implementere automatisk overvåkning av eksisterende og nye systemer.
 • Sikre at vi har gode verktøy og rammeverk for automatisk provisjonering av infrastruktur og miljøer.
 • Være bidragsyter inn i andre avdelinger for å støtte ren utvikling og ytelsesproblemstillinger.

Dette ønsker vi oss:

 • Automatisering er viktig for oss, så du må beherske eller ønske å lære språk og verktøy som Ansible, Terraform, Bash eller Python.
 • Du er kjent med eller vil bidra med å løse utfordringer rundt distribuerte systemer.
 • Sikkerhet og sporbarhet er viktig for oss. Har du erfaring med digitale sertifikater, etablering av CA, audit og hardening, samt hvordan integrere dette i systemer vil vi ha deg med på laget.
 • Du kjenner til og forstår verdien av sentraliserte mekanismer for autentisering og autorisering.
 • Du har gjerne utviklingserfaring og forstår samspillet mellom kode og infrastruktur. Nyutdannede som synes dette er viktig oppfordres til å søke.
 • Du liker å være en sentral del av et tett og dynamisk team og samtidig ha påvirkningskraft.
 • Linux og åpne standarder er sentrale i vår hverdag, du må være bekvem med kommandolinjen.
 • Selvstendig og initiativrik med gode samarbeidsevner. Du liker å dele kunnskapen din.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Informatikk eller ingeniørfag er en god bakgrunn, men relevant erfaring vil også veie tungt.

Om Elhub:

Elhub er sammen med Statnett sentrale aktører i et marked som bidrar til å sikre hele Norge sikker og kostnadseffektiv strøm. Vår visjon er å bidra til utviklingen av Europas mest innovative og effektive kraftmarked. Vi har over flere år utviklet IT-systemer som gjennom automatiserte prosesser støtter opp under denne visjonen. Elhub er selve bærebjelken i informasjonsutvekslingen i det norske kraftmarkedet og skal fungere som en katalysator for innovasjon ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig på en nøytral måte for alle. Dette skal bygge opp under den videre elektrifiseringen av Norge og dermed veien mot et nullutslippssamfunn.

Elhub har et viktig samfunnsoppdrag og det er virkelig meningsfullt å gå på jobb når du vet at du jobber i et miljø som er en katalysator for innovasjon og utvikling i kraftbransjen i Norge. Denne bransjen er i rivende utvikling og Elhub's rolle er sentral og helt avgjørende for et velfungerende kraftmarked. Som "hub" er vi sentralt plassert som et nav ansvarlig  for at rett aktør, får rett informasjon til rett tid.

Vi i Elhub utvikler og forvalter en omfattende løsning. Store mengder data skal valideres og sjekkes og tusenvis av beregninger gjøres hver dag. Løsningen stiller svært høye krav til sikkerhet og ytelse. Nå skal vi modernisere vår løsning ytterligere og trenger derfor flere engasjerte og flinke folk med oss!

Her i Elhub møter du en uhøytidelig gjeng som brenner for det vi gjør. Vi har masse kompetanse og lærer nye ting hver dag. I Elhub jobber vi etter moderne prinsipper og har en flat struktur. Vi er et ungt selskap med mye pågangsmot som er stolte over hva vi har fått til. Selv om vi er opptatt av resultater, vet vi at det er utviklingen bak resultatene som er det viktigste .Gode resultater er en konsekvens av den utviklingen vi har. Når vi sammen skaper grobunn for utvikling og samarbeid gir dette motivasjon for å prøve nye ting. Vi håper du vil se på Elhub som det stedet der du kan utvikle deg videre.

Elhub er et heleid datterselskap av Statnett SF. Vi holder til i moderne lokaler i Nydalen og har gode betingelser, ordninger og mye annet moro vi kan snakke om når du kommer på en samtale.

Kontaktpersoner

Hans Kristian Fjeld
Seksjonsleder
E-postadresse: hans-fjeld@statnett.no
Jan Magne Strand
Development Department Manager
E-postadresse: jan.strand@statnett.no

Hvem er Elhub AS / Statnett SF?

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF.

Elhub er energibransjens absolutt største IT-prosjekt, som utvikler og drifter den regulerte sentrale datahuben for målerverdier og markedsprosesser i det norske strømmarkedet.

Elhub skal bidra til effektive løsninger for informasjonsutveksling i strømmarkedet og legge til rette for effektive forretningsprosesser mellom aktørene ved å håndtere leverandørskifter, anleggsovertagelse og oppstart av kraftleveranse. Elhub skal sikre effektiv lagring og distribusjon av måledata og kundeinformasjon, samt beregne underlag for avregning og avviksunderlag.

Vår visjon er å bidra til å utvikle Europas mest effektive kraftmarked og er således en viktig brikke på veien mot et grønnere samfunn.

Les mer om Elhub AS / Statnett SF og se flere ledige stillinger