Informasjonssikkerhetsansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være med på bygge et av de fremste sikkerhets- og beredskapsteam innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet i Norge? Har du det som skal til for å bidra til å utvikle neste generasjons sikkerhetstenkning for å møte morgendagens trusselbilde hos et av de fremste sikkerhetsmiljøene i Norge innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet? 

Politiet er inne i en fase med omfattende digitalisering og omstilling hvor informasjonsteknologi spiller en sentral rolle. Politiets IKT-tjenester (PIT) skal være et selvstendig ressurssenter innen informasjonssikkerhet i politiet for å bidra til å beskytte og opprettholde Politietatens operative kapasitet. PIT har også ansvaret for justissektorens responsmiljø, JustisCERT, som skal bidra til forebygging og koordinere håndtering av alvorlige IKT-hendelser i justissektoren. 

Seksjon Sikkerhet søker nå en faglig sterk og erfaren informasjonssikkerhetsansvarlig som skal være med på å sikre og beskytte politiet og justissektorens kritiske tjenester for å opprettholde politi- og justissektorens operative kapasitet, være ekspertrådgiver innen informasjonssikkerhet, samt bidra til å ivareta sektorens høye krav til oppetid og tilgjengelighet - selv i krisesituasjoner. 

Som informasjonssikkerhetsansvarlig vil du bli en del av et miljø med høy kompetanse innen ulike sikkerhets- og beredskapsområder hvor teknologi er involvert. Du vil samarbeide tett med eksperter i tilknyttede miljøer i Norge og i utlandet. Du vil ha varierte arbeidsoppgaver, med stort rom for kreativitet og faglig utvikling. Du vil opparbeide deg kunnskap om det nasjonale og globale situasjonsbildet innenfor det digitale rom, som du skal bruke for å beskytte og sikre operabilitet i samfunnsviktig og kritisk infrastruktur. 

Stillingen er svært operativ og det kreves dybdeforståelse av teknologi og de sikkerhetsutfordringer som en IKT-tjenesteleverandør står overfor. Hvis du skal bli best av de beste innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet og brenner for faget, da er seksjon Sikkerhet rett sted å være! Tar du utfordringen?

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og forvalte styringssystem for informasjonssikkerhet og annen styrende dokumentasjon med utgangspunkt i virksomhetsforståelse, risikobasert tilnærming og proaktiv sikkerhetsmetodikk.
 • Forberedelse av ledelsens evaluering innen informasjonssikkerhet og sikkerhetsgjennomgang.
 • Kontrollere at relevante lover, forskrifter, og interne krav og retningslinjer etterleves.
 • Gjennomføre verdivurderinger og risikoanalyser, samt utvikle metodikk for risikostyring.
 • Bidra til at politiets IKT-systemer holder nødvendig sikkerhetsnivå, og er godt rustet mot et trusselbilde i stadig endring.
 • Innføring og operasjonalisering av sikkerhetsmetodikk for proaktivt sikkerhets- og beredskapsarbeid.
 • Følge opp risiko- og trusselbildet for PITs tjenesteleveranser til politiet.
 • Oppfølging og koordinering av hendelser, avvik og sikkerhetsgjennomganger.
 • Oppfølging og dialog med Politidirektoratet og andre samarbeidspartnere innen sikkerhets- og beredskapsfaglige spørsmål.
 • Bidra til at brukerne opplever at informasjonen de trenger er lett tilgjengelig uansett når og hvor den trengs også i kritiske nasjonale situasjoner.

Kvalifikasjoner

 • Høgskole- eller universitetsutdannelse på master- eller bachelornivå innen én eller flere av områdene informasjonsbehandling, cyberteknologi, eller kunstig intelligens, med spesialisering innen informasjonssikkerhet/risikohåndtering. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Svært god sikkerhetsmessig forståelse innen teknologi, organisering, og prosess.
 • Svært god virksomhetsforståelse i en sikkerhetsmessig kontekst, spesielt proaktiv tilnærming.
 • Svært god kjennskap til verdivurdering av informasjon og risikoanalyser.
 • Ønskelig med dybdekunnskap innen arkitektur og drift/tjenesteforvaltning.
 • Kunnskap til moderne sikkerhetskonsepter, relevante lovverk og standarder, spesielt ISO 2700-serie, og gjerne ITIL og TOGAF, samt god praksis innenfor fagområdet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Plettfri vandel.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til minimum "HEMMELIG".

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, brobygger
 • Kvalitetsbevisst
 • Evner å arbeide selvstendig samt skape resultater gjennom andre
 • Nytenkende og utfordrer det etablerte for å finne de beste løsningene
 • Evner å forstå, forankre og bruke sikkerhetskrav og brukerbehov praktisk i leveranser
 • Analytisk, med et strategisk og helhetlig perspektiv på muligheter
 • Evner å prioritere og levere under høyt arbeidspress
 • Service- og løsningsorientert med en praktisk tilnærming

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 570 000 - 840 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner

Suhail Mushtaq
Seksjonssjef Sikkerhet

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester skal bidra til å digitalisere og modernisere norsk politi. Vi er totalleverandør av IKT til politiet, og det er vår oppgave å sikre stabile og fremtidsrettede IKT-løsninger som styrker politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet. Vi er nærmere 500 medarbeidere som utvikler, forvalter, drifter og gir brukerstøtte til samfunnsnyttige og kritiske systemer for hele politiet. Vi har hovedkontor på Majorstua i Oslo og distriktskontorer i hele landet.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. 

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger