Informasjonsbehovskoordinator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både deg som person og din fagkompetanse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. 

Er du strukturert, analytisk og trives med teamarbeid?

Etterretningstjenesten har nå en ledig stilling som informasjonsbehovskoordinator (IBK).

Vi søker etter deg som kan bidra med integrasjon og utnyttelse av ulike informasjonssystemer. Du trives med å finne løsninger og tar ansvar for å utvikle og forbedre eget fagområde. Du ønsker å inngå i et sterkt fagmiljø hvor du bidrar til et godt sosialt miljø hvor vi utfyller og støtter hverandre.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er å organisere, koordinere og videreutvikle innhentingsarbeidet i seksjonen, herunder ivareta informasjonsflyt, søkesystemer og digital infrastruktur innenfor fagområdet til seksjonen. IBK er rådgiver innen fagfeltet innhenting og koordinerer utnyttelsen av innhentingsressurser som er satt til støtte. 

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Bachelor eller tilsvarende, med relevant fagbakgrunn. Annen utdanning og lang erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Dokumentert erfaring fra innhentingsarbeid
 • Operativ tjeneste
 • Erfaring som IBK

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra relevante fagområder
 • Etterretningsrelatert tjenesteerfaring
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Teknisk kompetanse og kunnskap om informasjonsforvaltningssystemer

Særskilte krav:

 • Søkeren må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf Forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tillegges- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • God evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God evne til samarbeid og kommunikasjon
 • God vurderingsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert holdning

Vi tilbyr

Stilling: Rådgiver (kode 1434)

Lønn: kr 555 800 - 643 000 (lønnstrinn 62 - 70) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål
Telefonnummer: 23 09 45 03

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger