Informasjonsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med og etablere fremtidsrettet informasjonsarkitektur som bidrar til å sikre Norges strømforsyning? Da bør du lese videre!

Vårt overordnede mål er å bidra til at Statnett utnytter informasjon til å ta gode beslutninger.

Ifm. utvikling og drift av kraftsystemet produserer vi mye informasjon som skal være tilgjengelig for ulike disipliner i Statnett og en rekke aktører i energibransjen. I Statnett får du mulighet til å jobbe med denne informasjonen og bidra til å etablere effektivt informasjonsflyt mellom prosesser og applikasjoner.

Vi ønsker å forsterke fagmiljøet vårt med en informasjonsarkitekt som kommer til å jobbe operativt i IT-utviklingsprosjekter, bidra med videreutvikling av metodeverk for informasjonsarkitektur samt involveres i strategiske diskusjoner om digitalisering i Statnett. Vi oppfordrer både senior- og juniorprofiler til å søke. 

Vil du være en del av dette? Da har vi lyst til å høre fra deg! 

Arbeidsoppgaver

 • Modellere hvordan informasjon oppstår, utveksles og forvaltes
 • Analysere informasjonsflyt og fremme forbedringsforslag
 • Samarbeide med utviklingsteam om bruk av informasjonsmodeller, formater, mm.
 • Bidra med implementering av retningslinjer og standard som sikrer standardisert informasjonshåndtering
 • Bidra til etablering og forvaltning av begrepsmodeller og begrepsbeskrivelser
 • Videreutvikle metoder og verktøystøtte for informasjonsarkitektur

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi og informatikk eller tilsvarende relevante studier
 • Erfaring innen analyse og modellering av informasjonsflyt  
 • Praktisk erfaring med navngivning og organisering av informasjons/dataobjekter
 • Erfaring med av modelleringsverktøy (f.eks. Archimate, UML) er en fordel
 • Erfaring fra energi eller bygg- og anleggsbransjen er også en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Du må minimum beherske Norsk på nivå B2 

Personlige egenskaper

 • Du tar initiativ og trives godt med å jobbe tett med ulike disipliner (elkraftingeniør, arkitekter, IT-utviklere, systemforvaltere)
 • Har stor interesse å lære deg hvordan energisystemet fungerer
 • Er opptatt av struktur, navngivning og organisering av informasjon
 • Du er praktisk anlagt og evner å skape tillit og samarbeid 

Om oss

Informasjonsforvaltning og –arkitekturseksjonen består i dag av 7 personer med kompetanse på informasjonsarkitektur, informasjonsforvaltning, informasjonsmodellering, forretningsprosesser og relevante standarder (f.eks. CIM). Avdelingen forvalter styringssystemet for informasjonsforvaltning, jobber tett med utviklere og løsningsarkitekter i digitaliseringsprosjekter, har ansvar for anvendelse av CIM standarden i Statnett og bidrar i strategiske diskusjoner om digitalisering.

Vi tilbyr

I seksjonen legger vi til rette for å kunne jobbe tett sammen og dele kunnskap, både internt og eksternt. Vi utfordrer og forbedrer kontinuerlig måten vi jobber på. Du blir del av et stabilt og godt arbeidsmiljø, hvor du får jobbe med utfordrende og meningsfylte oppgaver samtidig som du legger til rette for elektrifisering av samfunnet.

Kontaktpersoner

Gasparas Jarulaitis
Avdelingsleder
E-postadresse: Gasparasj@statnett.no
Telefonnummer: +47 948 30 631

Hvem er Statnett?

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. 

Våre verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger