Incident Responders

Stillingsbeskrivelse

Verdens mest digitale land må også bygge digital sikkerhet i verdensklasse, og som viktig samfunnsaktør satser derfor Telenor tungt på sikkerhet. Et kritisk ledd i denne satsningen er å styrke deteksjon og respons ved alvorlige cybersikkerhetshendelser. Som følge av dette er Telenor CERT og Telenor SOC per i dag et av de største og mest spesialiserte operative sikkerhetsmiljøene i Norge og Norden.

Satsningen fortsetter med full styrke, og vi skal i løpet av det kommende året ansette over 20 nye tekniske medarbeidere i Oslo og Arendal. Telenor CERT (TCERT) skal ansette rundt ti av disse personene på Fornebu utenfor Oslo, fordelt på tre stillingskategorier:

 • Security Engineering: Utvikling, drift og forvaltning av Telenor CERT og Telenor SOC sin egen infrastruktur og verktøykasse for å løse oppdraget med deteksjon og respons.
 • Security Analysis: Analysere logger og forklare datainnbrudd og innbruddsteknikker, og omsette kunnskapen om disse til deteksjon, rådgivning og rapporter.
 • Incident Response: Holde oversikt over hendelser, analysere logger, gi råd om responsstrategier og konkrete tiltak for skadebegrensning og gjenoppretting.

Denne stillingsannonsen er for Incident Response, og for denne kategorien håper vi å ansette minst to nye kolleger i løpet av det neste året.

Om stillingene

Vi har flere ubesatte roller i teamet, men de to høyest prioriterte rollene å fylle er:

 • Hendelsesleder: Lede all aktivitet i «war room» ved større hendelser, herunder informasjonsinnsamling, analyse og rapportering, samt lede utarbeidelsen av forslag til tiltak og dialogen med eksterne interessenter. Formålet med rollen er å bidra til at Telenor raskest mulig kan respondere riktigst mulig for å redusere risiko og skadefølge fra sikkerhetshendelsen. Til denne rollen søker vi tekniske teamledere med bakgrunn fra sikkerhet og/eller kriseledelse, som er sterke på å holde oversikt i kaotiske situasjoner, og til å koordinere og prioritere arbeid og ressurser for å oppnå resultater.
 • Informasjonsforvalter: Lede informasjonsinnsamling og informasjonsforvaltning på vegne av hendelsesleder, og være med å definere informasjonsbehov og gi retning til den tekniske og taktiske analysen. Formålet med rollen er å bidra til at vi har full oversikt over det vi vet og det vi tror, en evne til å skille de to, og til å hele tiden jobbe med å samle informasjon og bygge kunnskap om pågående hendelser der det er mest nødvendig. Til denne rollen søker vi deg som er teknisk, systematisk og nøyaktig, og som klarer å se det store bildet og ha kontroll på hva det er viktig at resten av teamet jobber med å avklare.

Om TCERT Incident Response

Et av TCERTs viktigste oppdrag er å bidra med rettidig, pålitelig og relevant kunnskap ved alvorlige sikkerhetshendelser, slik at selskapets ledelse har et godt grunnlag å fatte sine beslutninger på. Som en del av responsteamet i TCERT er din viktigste oppgave å bidra til at Telenor kan respondere riktigst mulig raskest mulig, og håndterer risiko og skadefølge på best mulig måte.

Dette skal responsteamet gjøre gjennom å etablere oversikt, sørge for at det blir gjort vurderinger av alvorlighet og mulige konsekvenser, utarbeide forslag til tiltak og gi råd og veiledning til relevante systemeiere, kriseledere og selskapets øverste ledelse.

Dette er et krevende oppdrag, men at vi lykkes med dette er kritisk for Telenors evne til å håndtere de stadig mer alvorlige digitale truslene fra verden rundt oss.

Om TCERT

Telenor CERT er del av Security i Telenor Norge og har tilholdssted på Fornebu utenfor Oslo. Vi samarbeider tett med Telenor SOC som holder til i Arendal, og i fellesskap utgjør vi det operative sikkerhetsmiljøet i Security. Sammen er vi Norges klart største interne miljø for sikkerhetsovervåkning og hendelseshåndtering, og når vi er ferdige med denne runden med rekruttering vil vi være over 60 kolleger fordelt på våre to lokasjoner.

Vår primære oppgave er å beskytte Telenor Norge AS og nasjonal kritisk EKOM-infrastruktur mot spionasje og sabotasje fra blant annet nasjonalstaters offensive cyberkapasiteter. I tillegg skal vi levere sikkerhetsovervåkning og responsstøtte til rundt 30 andre Telenor-selskaper, inkludert alle Telenors mobiloperasjoner i utlandet.

Det betyr sikkerhetsovervåkning for et internasjonalt konsern med snart 200 millioner kunder og over 30 000 ansatte. Med et slikt omfang er håndtering av alvorlige sikkerhetshendelser en del av hverdagen, og vi er derfor trygge på at vi kan tilby faglige utfordringer ingen andre sikkerhetsmiljøer i Norge er i nærheten av å kunne tilby.

For å løse disse utfordringene bygger vi en avansert datainnsamlingskapasitet og en bred verktøyportefølje for deteksjon, analyse og respons. Vårt Splunk-cluster er for eksempel blant de topp 1% største i verden, og vi både kjøper og bygger verktøy som er ekstremt spisset for oppgaven de er satt til å løse.

Å lykkes med dette krever høye ambisjoner og krav, tung erfaring, mye spisskompetanse, ønske og evne til å dra i samme retning, og vilje til å gjennomføre – både fra organisasjonen og fra den enkelte medarbeider. Telenor CERT skal levere – og derfor trenger vi deg.

Ønsker du faglig og personlig utvikling, samt muligheten til å være med å bygge et svært kompetent og høyt presterende sikkerhetsmiljø med ambisjon om å bli best i verden på det vi driver med? Ønsker du å ta samfunnsansvar gjennom å beskytte Telenor og Telenors ansatte, kunder og nasjonalt kritiske og internasjonalt viktige infrastruktur mot kriminalitet, spionasje og sabotasje? I så fall er vi kanskje ute etter akkurat deg - for innstilling og engasjement er minst like viktig som de øvrige kravene til stillingen!

Kompetanse og erfaring

Felles for alle våre stillinger er at du som søker bør oppfylle flest mulig av følgende krav til kompetanse og erfaring:

 • God forståelse for teknologi og IKT-sikkerhetsutfordringer, siden vi jobber på tvers av både enterprise IT, datasenter og storskala nettverks- og mobiloperasjoner.
 • Høyere utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, da vi er et svært spesialisert miljø med høye krav til å forstå og løse komplekse utfordringer.
 • God forståelse for det digitale trusselbildet, da avdelingens oppdrag er å bekjempe alvorlige digitale trusler mot Telenor i inn- og utland.
 • God forståelse for hvilken rolle en responsenhet spiller i en stor organisasjon, hvor verdien skapes gjennom støtte og veiledning til selskapets operative krisehåndtering.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, siden presis og forståelig dokumentasjon er viktig i alle ledd hos oss.

For Incident Response-rollene bør du som søker dessuten oppfylle flest mulig av følgende krav til kompetanse og erfaring:

 • Erfaring med å utarbeide effektiv beslutningsstøtte og lykkes med å gi råd og veiledning til ledere og annet personell som ikke har spisskompetanse innen ditt fagfelt.
 • Erfaring fra hendelseshåndtering, etterretningsledelse eller ledelse av annet relevant analyse- eller responsarbeid.
 • Erfaring med risiko- og sårbarhetsformidling, for god og effektiv kommunikasjon med beslutningstakerne.

For de kravene du ikke oppfyller ønsker vi at du har tenkt over hvilke interesser, egenskaper og overførbar kompetanse du kan bygge videre på for å opparbeide deg ønsket kompetanse.

Kultur og egenskaper

For å kunne løse oppdraget vårt er det viktig at vi etablerer en sterk kultur og identitet i avdelingen. Du må derfor ønske å bidra til en kultur preget av:

 • Integritet og ansvarlighet, siden vi kommer til å arbeide med svært sensitive data og situasjoner med potensielt store konsekvenser.
 • Samarbeidsorientering og selvorganisering, siden vi som responsmiljø ofte må snu oss på hælen og løse oppdrag uten tid til detaljert planlegging.
 • Nysgjerrighet og læring, slik at vi kan sette oss inn i og analysere virksomhetens skiftende teknologier og angripernes brede spekter av teknikker.
 • Kolleger som tar vare på hverandre, siden vi er en relativt liten gruppe mennesker som sammen skal løse vanskelige problemer under press.

Som del av TCERTs responsteam er det dessuten viktig at du er sterk på følgende områder:

 • Evne til å beholde ro og oversikt i stressende situasjoner, siden slike situasjoner vil oppstå i håndtering av alvorlige sikkerhetshendelser.
 • Samarbeidsorientert og flink til å organisere og følge opp andre, siden du skal bidra til å styre og sammenstille resultatene fra arbeidet til andre, i tidskritiske situasjoner.
 • Analytisk og strukturert, siden du skal bidra til å styre analyse- og responsarbeidet i alvorlige sikkerhetshendelser.

Vi tilbyr

 • Mange og svært kompetente kolleger som ønsker å bli blant de beste i verden på deteksjon, analyse og bekjempelse av målrettede angrep fra avanserte aktører.
 • En utfordrende og interessant arbeidshverdag preget av kontinuerlig læring, i et miljø hvor du har mange å sparre med og lære av.
 • Norges største interne operative sikkerhetsmiljø med rendyrket fokus på spionasje og sabotasje mot samfunnsviktig og -kritisk infrastruktur.
 • En organisasjon med høye og høyt forankrede ambisjoner for sikkerhet, og med sikkerhet og samfunnsansvar i hjertet av sin virksomhet.
 • God kantineordning med svært gode valgmuligheter.
 • Gode treningsfasiliteter.
 • Kontorlokaler i naturskjønne omgivelser ved Oslofjorden.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor.
 • Aksjeprogram for våre ansatte.
 • God lønn og pensjonsordning.

Annen informasjon

Fast ansettelse i Telenor CERT forutsetter normalt at du som søker blir klarert til HEMMELIG av norske myndigheter, og et eventuelt tilbud vil gis med dette forbeholdet. Det betyr at du må være norsk statsborger, eller har bodd i Norge over tid. Vi kommer også til å foreta en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom selskapet Semac AS. Personlig egnethet og erfaring fra operative sikkerhetsmiljøer vil bli tillagt stor vekt.

NB: Dersom du ikke finner noen roller i utlysningen som passer perfekt til deg, men du er teknisk og mener du har en profil som passer godt inn i det teamet vi ønsker å bygge, ikke nøl med å ta kontakt. Vi har større behov for folk enn vi klarer å dekke opp i denne runden med ansettelser, og for den rette kandidaten er vi villige til å utforske om vi kan utforme en rolle som passer begge parter. Kvinner oppfordres til å søke!

Søknadsfrist: Aktuelle kandidater intervjues fortløpende til begge stillingene er besatt.

Kontaktpersoner

Henrik Strøm
Leder Telenor CERT
Telefonnummer: 992 86 492

Hvem er Telenor Group?

Telenor Norge AS er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. Vi jobber hver dag for å lede an digitaliseringen av Norge.

Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i åtte land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no/om/.