In-house webutvikler som vil lage moderne og fremtidsrettede IT-løsninger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du en av de som ikke tror det er spennende og interessant å jobbe i en arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon?

Vi mener det motsatte.

Hos oss i Arkitektbedriftene i Norge har alle sine spesialfelt. Til sammen server vi 90% av norske arkitektbedrifter, i form av arbeid med rammebetingelser, høringer, standardarbeid, forsikringer, kvalitetssikring, kurs og mye mer. For å få gi arkitektene gode brukeropplevelser og god service må vi ha systemene i orden, og det er her DU kommer inn, så les litt til.

 

Det første som møter medlemmene våre er nettsiden (www.arkitektbedriftene.no). Den har mye god funksjonalitet, integrasjon mot CRM og kvalitetssystemet, men etter årenes løp kunne den trengt en ny runde med design og struktur. Ta en kikk og fortell hva du ville ha gjort annerledes!

Vi eier, utvikler og drifter kvalitetssystemet MAKS (www.maks10.no). Dette brukes av 75% av våre medlemmer for å sikre ivaretagelsen av myndighetskrav i prosjekter (f.eks TEK og SAK). Her har vi en stor fanklubb av ivrige brukere som hele tiden ønsker seg noe nytt. Det kan for eksempel være digitaliserte sjekklister, søkefunksjoner, integrasjon mot kartløsning, pdf-generering eller generelle brukeropplevelser. Her har vi en lang ønskeliste du kan plukke arbeidsoppgaver fra. Av og til vil du bli spurt om å besøke arkitektkontor, over hele landet, for opplæring eller kurs i MAKS.

 

Vi etterstreber stort fokus på leveranser; heller prodsette ofte enn sjeldent. Alt er på .Net-plattformen; C# backend, HTML/CSS/Javascript (React og Bootstrap) frontend. Du må altså ha erfaring med å bruke denne teknologien, men du vil få anledning til å påvirke valg av teknologi ved videreutvikling og forvaltning. Alle våre webapplikasjoner driftes i Azure, og vi bruker Sourcetree og Github for å lagre og holde styr på kildekoden, samt Webnodes som CMS.

Det å jobbe inhouse i Arkitektbedriftene er rett og slett digg. Du får en fin kontorplass, kort vei til Majorstuen T-bane, spis alt du orker til lunsj, god lønn, pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidsmiljøet er engasjerende, uformelt og inkluderende. Men det beste er at det er svært lav grad av detaljstyring, og du har stor frihet til å utføre jobben på den måten du mener er best. Kanskje ikke så rart, når vi bare er 3 personer på IT?

Vi verdsetter både den ivrige nyutdannede samt den med bred erfaring og bakgrunn. Rett person kan følgelig se for seg et vidt spekter av arbeidsoppgaver – hos oss er det mye opp til eget talent, selvstendighet og ambisjoner. Send oss en søknad med kort beskrivelse av din bakgrunn og vis til prosjekter du har jobbet med tidligere, enten på hobbybasis eller tidligere arbeidsplass. Du må skrive et følgebrev/søknad i tillegg til cv’en (og gjerne vitnemål).

 

Søknadsfrist snarest, men innen 11. februar. Kandidater vurderes fortløpende.

Ta kontakt med helene@arkitektbedriftene.no dersom du lurer på noe.

 

Kontaktpersoner

Helene Svelle
Telefonnummer: +47 22 93 15 00/06

Hvem er Arkitektbedriftene?

Norsk arkitektbransje skal utvikle et fremgangsrikt samfunn og være et forbilde internasjonalt. Arkitekter har et stort samfunnsansvar i å utforme vårt bygde miljø. Arkitektbedriftene i Norge er en frittstående bransjeorganisasjon med over 600 medlemsbedrifter. Ved å arbeide for gode rammebetingelser og høy profesjonalitet tar vi aktivt ansvar for utvikling av landets arkitektbedrifter og styrker deres evne til å levere høy og lønnsom kvalitet. Arkitektbedriftene i Norge driver omfattende samfunnskontakt, yter tjenester og verktøy til medlemsbedriftene, medvirker i forsknings- og utviklingsarbeid i byggenæringen, og sørger for etterutdanning og kompetanseheving.