Implementasjonsansvarlig transmisjonstjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering og Teknologi har ansvaret for det nye signalanlegget ERTMS, teleinfrastruktur og trafikkritiske IKT-systemer i Bane NOR, dette omfatter jernbanens eget mobilnett GSM-R, Bane NORs eget transmisjonsnettverk basert på IP/MPLS og moderne IT applikasjoner for togframføring. ERTMS-programmet er Norges største IT-prosjekt.

Digitalisering og teknologi søker etter en person med levende engasjement for nettverksteknologi og som kan tre inn i rollen som implementasjonsansvarlig transmisjonstjenester for Bane NORs IP/MPLS-nettverk. Nettverket er landsdekkende, basert på egen fiber, egne nettverksnoder og utgjør ryggraden i Norges nye digitale jernbane.

I stillingen vil du bli allokert til et prosjekt som er ansvarlig for teleleveranser til ERTMS-utbyggingen. ERTMS-programmet leder og koordinerer plan-, strategi- og implementeringsarbeidet knyttet til store signalanskaffelser, i størrelsesorden 24 milliarder kroner. Du vil jobbe i fagmiljøet i teleorganisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Idriftsetting av nettstruktur og nettverkskomponenter
 • Oppsett og konfigurasjon av transmisjonstjenester basert på IP/MPLS-teknologi
 • Bistå prosjekter med valg av løsninger
 • Proaktivt tilrettelegge for sikker drift
 • Følge opp og gjennomføre testaktiviteter
 • Videreutvikling av automatiserte leveranseprosesser ved hjelp av scripting
 • Arbeide med utvikling og optimalisering av et av de største transmisjonsnettene i Norge

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdannelse innen relevant fagfelt, manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant arbeidserfaring
 • Ønskelig med erfaring fra design, prosjektering, bygging og utvikling av IP/MPLS- nettverk
 • Ønskelig med erfaring fra etablering av tjenester og konfigurasjonsstyring av transmisjonsnoder
 • Evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosess og kvalitetsoppfølging
 • Søkerne må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har stor interesse og forståelse for teknologiske muligheter. Vi ser etter deg med gode analytiske evner, og som er god til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og med evner til å tenke helhetlig. Du er selvgående, viser initiativ og motiveres av tverrfaglige utfordringer. Det legges stor vekt på evne til samarbeid og relasjonsbygging.

  Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Varierte oppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Erik Andersen
Telefonnummer: 934 48 287
Per Magne Olsen
Telefonnummer: 450 02 279

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon