IKT Sikkerhetsansvarlig

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er i gang med å styrke IKT-sikkerhetsfunksjonen for hele selskapet. Divisjon Digitalisering og Teknologi søker derfor en forretningsorientert IKT sikkerhetsansvarlig til vårt Enterprise IT domene. Vi søker en ressurs som kan balansere behovet for IKT sikkerhet med behovet for effektive forretningsprosesser.
Du vil ha ansvaret for være med på å utvikle og forme våre IKT retningslinjer og funksjoner rundt IKT-sikkerhet. Du vil få et spesielt ansvar for IKT-sikkerhetsarkitektur og rutiner mot våre eksterne samarbeidspartnere på området. Du vil få stor påvirkningskraft i utviklingen av stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og sørge for etterlevelse av IKT sikkerhetspolicy og arkitektur for Enterprise IT domenet
 • Gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser innenfor Enterprise IT domenet samt være rådgiver for systemeiere.
 • Jobbe mot Bane NOR sine leverandører og sikre at alle leveranser opprettholder krav til sikkerhet over tid.
 • Eierskap til IKT sikkerhetsrevisjoner og oppfølging av tiltak.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå – Bachelor/Master i IKT eller tilsvarende
 • Minst 5 års erfaring fra IKT-sikkerhetsbransjen og gjerne innen selskaper som spesialiserer seg på IKT-sikkerhet
 • Erfaring med operativt IKT-sikkerhetsarbeid fra lignende funksjoner Erfaring fra arbeid i større organisasjoner er en fordel

Personlige egenskaper

 • Har en strukturert og metodisk tilnærming til arbeidet, og er analytisk
 • Presis og nøyaktig
 • Gode evner til kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
 • Ser helheten
 • Genuint interessert i ny teknologi
 • Liker ansvar og må kunne drive prosesser
 • Behersker å jobbe både selvstendig og i team
 • Beslutningsdyktig Imøtekommende og serviceorientert

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst godt arbeidsmiljø med dyktige
 • Kolleger og stort fagmiljø forsikrings og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

 

Kontaktpersoner

Sverre Bragstad
Rekrutteringsrådgiver Link International
Telefonnummer: 90659283

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon