IKT rådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statnett søker IKT Rådgiver til FoU prosjekter relatert til anleggsforvaltning

IT-Utviklingsenheten trenger deg som 

 • Er ambisiøs og klar til å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø
 • Vil være IKT sin rådgiver inn i FoU prosjekter
 • Vil arbeide med ny og fremtidsrettet teknologi
 • Trigges av arbeidsoppgaver innenfor BigData, Data Science, maskinlæring, sanntidsdata, AI eller Smart Asset Management
 • Som vil jobbe i skjæringspunkt mellom teknologi og forretning, tett på dedikerte produkteiere og domeneeksperter
 • Liker å jobbe etter smidige/agile prosesser
 • Deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Er innovativ, modig og endringsvillig

Kraftsystemet står ovenfor betydelig endring hvor digitalisering og bruk av ny teknologi vil kunne påvirke alle deler av det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet. Statnett står foran en periode hvor vår evne til å gjennomføre økt grad av digitalisering og IT-utvikling vil spille en sentral rolle. Nå har du mulighet til å være med i forskningsprosjekt for å kunne utnytte teknologi optimalt.

Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. Deltagelse i forskningsprosjekt er en viktig del av dette arbeidet.

Vi søker etter en IKT rådgiver til FoU prosjekter relatert til anleggsforvaltning til vårt kontor i Oslo i midlertidig stilling for 3 år.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra i FoU prosjekter
  • som er rettet mot digitale løsninger for overvåking og kontroll av tilstand og risiko på våre anleggskomponenter.  Eks. automatiske droneoperasjoner, prediktivt vedlikehold, probabilistisk beslutningsstøtte, digital tvilling, sensorstrategi, kunstig intelligens, sanntids overvåkingssystem.
  • for å sikre at de støtter opp under en moderne arkitektur og systemer i samsvar med IKT-strategien
  • Bidra til å fremme nye FoU initiativ på vegne av IKT eller forretningsside
  • Koordinere og følge FoU initiativer, relatert til FoUs satsningen mot fremtidens overvåkingssentralen hvor IKT-divisjonen er involvert

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse (bachelor eller master) og minimum 5-7 års arbeidserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må ha relevant erfaring eller kjennskap til en eller flere av følgende:
  • Systemarkitektur
  • Kommunikasjons- og integrasjonsløsninger
  • Cyber security
  • BigData teknologier
  • Sensorer og sensordata, værdata etc
  • Droner

Vi foretar bakgrunnssjekk og du må kunne sikkerhetsklareres for denne stillingen.

Vi ønsker oss en noe jevnere kjønnsbalanse og vi oppfordrer spesielt kvinnelige kandidater til å søke. Det er gode muligheter for intern mobilitet.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg.

 

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Olav Resser
Telefonnummer: +47 92 81 25 12

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger