IKT rådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kraftsystemet står ovenfor betydelig endring hvor digitalisering og bruk av ny teknologi vil kunne påvirke alle deler av det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet. Statnett står foran en periode hvor vår evne til å gjennomføre økt grad av digitalisering og IT-utvikling vil spille en sentral rolle.

Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring.

Utviklingsarbeidet og digitaliseringen som skal leveres bidrar til å sikre norsk forsynings­sikkerhet av strøm, realisering av samfunnsøkonomiske gevinster og effektivisering av Statnett og samarbeidet om det nordiske- og europeiske kraftsystemet.

Utviklingsenheten står sentralt i digitaliseringsarbeidet, og har ansvar for å etablere, modne og gjennomføre prosjekter sammen med forretningssiden i Statnett. Enheten har stor kontaktflate eksternt mot leverandører og samarbeidspartnere, og yter viktige bidrag i nordiske og europeiske samarbeidsprosjekter, blant annet gjennom ansvar for utvikling og forvaltning av felles markeds- og balanseringstjenester for Statnett og Svenska kraftnät.

For å styrke enheten søker vi nå etter en IKT rådgiver til FoU prosjekter som er relatert overvåkingssentralen, til vårt kontor i Oslo.

Vi ønsker å være innovative og fremtidsrettet i våre tjenesteleveranser og jobber kontinuerlig med å sette dette ut i praksis. Du vil inngå i et team bestående av andre systemarkitekter, funksjonelle arkitekter og systemansvarlige. 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra i FoU prosjekter
  • Som er rettet mot digitale løsninger for overvåking og kontroll av tilstand og risiko på våre anleggskomponenter.  Eks. automatiske droneoperasjoner, prediktivt vedlikehold, probabilistisk beslutningsstøtte, digital tvilling, sensorstrategi, kunstig intelligens, sanntids overvåkingssystem.
  • For å sikre at de støtter opp under en moderne arkitektur og systemer i samsvar med IKT-strategien
  • Bidra til å fremme nye FoU initiativ på vegne av IKT eller forretningsside
  • Koordinere og følge FoU initiativer, relatert til FoUs satsning mot fremtidens løsninger for overvåkingssentralen, hvor IKT-divisjonen er involvert.

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Minimum 5-7 års relevant arbeidserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring eller kjennskap til:
  • Systemarkitektur
  • Kommunikasjons- og integrasjonsløsninger
  • Cyber security
  • Big Data teknologier
  • Sensorer og sensordata, værdata etc
  • Droner

 Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert og med evne til å se helheten
 • Strukturert og målrettet
 • Samarbeidsorientert og god til å kommunisere
 • Positiv og fleksibel

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres. Stillingen er en hybridstilling som betyr at minst 75 % av arbeidstiden må brukes på forskningsprosjekter, mens 25 % av tiden kan brukes på arbeid i seksjonen en er tilknyttet til. Stillingen er tilknyttet enheten IKT Utvikling (IU) og har en varighet på 3 år.

Søkand

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Jens Berentzen
Telefonnummer: +47 982 28 462

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger