Ønsker du å jobbe med tjenestedesign, UX-design og forretningsutvikling?

IKT rådgiver/seniorrådgiver (Forretningsutvikler)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kulturdirektoratet søker en nysgjerrig, kreativ og strukturert IKT rådgiver som liker å jobbe innen tjenestedesign, UX-design og forretningsutvikling. Du vil bli del av ett team på åtte engasjerte medarbeidere som jobber med å løse varierte IKT-oppgaver.

Kulturdirektoratet skal utvikle en tilpasset programvareplattform for saksbehandling, datainnsamling og analyser. Det vil også involvere styring av tilskuddsforvaltning, institusjonsfelt og brukerdialog.

En av de viktigste områdene for denne stillingen er domene tjenestedesign, UX-design og forretningsutvikling. Stillingen skal også jobbe kontinuerlig med utvikling, endring og forbedring av tjenester i ulike deler av virksomheten hvor kompetanse på tjenestedesign og UX-design kommer til å være veldig relevant i stillingen.

Stillingen vil få en sentral rolle i forbindelse med å implementere nye løsninger og være en viktig sparringspartner for seksjonsleder.

Om seksjonen/avdelingen

Seksjon for digitalisering og IKT ligger under avdeling for virksomhetsstyring og har overordnet ansvar for IKT-strategi, IKT-arkitektur, porteføljestyring, systemstøtte og at lover og forskrifter innen IKT-området følges. Seksjon forvalter kulturdirektoratets systemportefølje. Kulturdirektoratet skal i årene som kommer fornye store deler av sin løsningsportefølje. Dette er en unik mulighet til å være med på å forme fremtidens teknologi for Kulturdirektoratet innen fagsystemer, web og analyse – naturligvis på en moderne skyplattform.

Vi har høye ambisjoner om å ligge i front i digitaliseringen av norsk kultursektor og tilby interne og eksterne tjenester som begeistrer. Samtidig skal vi sikre at dagens løsninger driftes forsvarlig og avvikles ettersom nye tjenester settes i produksjon.

Erfaring og arbeidsoppgaver

Om deg

Du er nysgjerrig, kreativ og strukturert og du har erfaring med å utvikle gode konsepter i tett dialog med brukerne og evner å jobbe operativt i designprosesser. Kanskje du har utdanning i tjenestedesign, UX design, forretningsutvikling, eller kanskje kommer du egentlig fra et annet fagfelt. Du er en fleksibel og omgjengelig lagspiller som liker å jobbe tett med folk i tverrfaglige team. Du er nysgjerrig, flink til å uttrykke deg, stille spørsmål, utfordre og ta initiativ.

Kan du masse om kunst og kultur fra før?  Ikke? Slapp av, det kunne ikke vi heller da vi startet her. Vi lærer deg det du trenger.

ARBEIDSOPPGAVER - Vi ser etter deg som kan

 • Utvikle, planlegge og organisere helhetlige tjenester som skaper gode brukeropplevelser og mer effektive prosesser for virksomheten.
 • Du skal jobbe aktivt mot tjenesteeierne og ansatte for at nye prosesser, teknologi og funksjonalitet blir forstått og implementert.
 • Du skal lede og/eller bidra inn i ulike utviklingsprosesser med fokus på helhetlige tjenester med brukeren i sentrum

Kvalifikasjoner og egenskaper

Kvalifikasjoner - vi ser etter deg som har

 • Relevant udanning fra universitet eller høgskole. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke

Personlige egenskaper - vi ser for oss at du

 • Har god forståelse for teknologi i forretningskontekst.
 • Evner til å se «store bildet» 
 • Evner å drive prosesser.
 • Evner å ta kalkulert risiko.
 • Ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø

Identifiserer deg med våre verdier: åpenhet, nysgjerrighet og integritet

Vi tilbyr

 • En mulighet til å være med å utvikle et mangfoldig kunst- og kulturliv i hele landet
 • En spennende stilling hos en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK), blandt annet boliglånsrente på 2,96%. Les mer om godene i staten her
 • En mulighet for kompetanseutvikling som innebærer blant annet stipendordning for etter- og videreutdanning på høyskole og/eller universitet, men også forskjellige e-læringskurs og semniarer. Kan søkes om 2 ganger årlig.
 • Ett velferdstilbud som arrangerer ulike aktiviteter som styrker fellesskapet og det sosiale samholdet mellom ansatte i Kulturdirektoratet. Eksempler på aktiviteter er: julebord, sommerfest, filmkvelder, morgenyoga, vinteraktivitetsdag, koret "Vox Cultura", lag på Holmenkollstafetten, dytt-kampanje m.m.
 • Subsidiert kantineordning ved kantinebidrag gjennom husleieavtalen i Oslo og Bodø
 • Mulighet for trening i arbeidstiden, (ukentlig)
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Mulighet for parkering 

Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver i lønnstrinn 60-72 med lønn fra kr 553 500 til 689 100 pr. år eller stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 73-79 med lønn kr 701 300 til 814 900 pr. år etter statens lønnsregulativ og Kulturdirektoratets lønnspolitikk. For spesielt kvalifiserte kandidater så kan høyere lønn vurderes. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % medlemsavgift til Statens pensjonskasse. 

Annet 

Kulturdirektoratet er en inkluderende arbeidsplass, og ønsker å ansette flere personer som bidrar til utvikling av mangfold hos oss. Vi ønsker konkret å øke mangfold av innsikt, kunnskap, perspektiv og erfaringer for å bidra til mer mangfoldige og gode kunst- og kulturopplevelser for flere. 

Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn, med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CVen til å søke, og tilrettelegger arbeidsforholdene for alle våre ansatte.  Dersom vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli kalt inn til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav, og vi oppfordrer deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Disse opplysningene kan bli brukt anonymisert til statistikkformål som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Kulturdirektoratet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal, vil komme i betraktning til stillingen.

Har du spørsmål om stillingen så ta gjerne kontakt med seksjonsleder for digitalisering og IKT Ervin Vodopic på telefon +47 419 07 863 eller på e-post ervin.vodopic@kulturdirektoratet.no.

Kontaktpersoner

Ervin Vodopic
Telefonnummer: +47 419 07 863

Hvem er Kulturdirektoratet?

Kulturdirektoratets visjon er et samfunn rikt på kunst og kultur,  - der mangfoldige kunst- og kulturuttrykk skapes og hvor et bredt kunst- og kulturliv brukes av stadig flere. Kunst og kultur er viktige forutsetninger for demokratiet; gjennom kulturopplevelser styrkes fellesskapet i en stadig mer oppdelt offentlighet.

Vi er Kultur- og likestillingsdepartmentets fagetat for kultur. Vi utarbeider kunnskapsgrunnlag for og fremmer forslag til utvikling innen politikkområder. Vi forvalter tilskudd til kultursektoren og er sekretariat for Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend og Kulturrådet, som forvalter Norsk kulturfond. Kulturdirektoratet er også nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.  Vi er ca. 140 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø. Våre verdier er; åpenhet - integritet – nysgjerrighet.

Hos oss vil du være med å bidra til at Norge blir rikt på kunst og kultur. Du vil få meningsfylte oppgaver i et kompetent og mangfoldig miljø. Vi ser etter deg som ønsker en utfordring, ser muligheter, bidrar med nye perspektiver og brenner for at kunst og kultur blir tilgjengelig for hele befolkningen.

Les mer om oss på våre nettsider www.kulturdirektoratet.no