IKT - Rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Asker kommune forbereder et digitalt løft, og vi søker deg som liker tekniske og kompliserte utfordringer og som brenner for å bruke kunnskapen din til glede for innbyggere og ansatte. IKT-avdelingen har 30 ansatte, men på grunn av at vi skal bygge en ny kommune sammen med Røyken og Hurum kommune trenger vi flere med på laget. Denne utlysningen er en av flere som vil komme i tiden fremover.

Vi ser etter deg som:

 • Er positiv og entusiastisk når du blir presentert for et problem
 • Er kreativ i å finne løsninger
 • Trives med å arbeide i team og i et miljø med høyt tempo og stor kontaktflate
 • Er samvittighetsfull og opptatt av sluttbrukers opplevelser
 • Forstår viktigheten av god dokumentasjon og å etterleve rutiner
 • Er selvgående og initiativrik
 • Evner å se helhetsbildet og konsekvenser av beslutninger og endringer
 • Har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Manglende formelle kvalifikasjoner kan kompenseres ved relevant praksis og etterutdanning.
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • Det stilles krav til evne til å dokumentasjon av rutiner og oppgaver
 • Personen må være flink til å jobbe i team og trives i et miljø med høyt arbeidstempo og stor kontaktflate
 • Relevant erfaring med applikasjonsforvaltning
 • Erfaring med offentlige sak og arkiveringssystemer tillegges positiv vekt
 • Erfaring med HR-systemer tillegges positiv vekt
 • Erfaring med drift av on-prem IT-miljøer basert på Microsoft-teknologi, som Windows Server, Active Directory, SQL Server, VMware, Citrix og SharePoint vil tillegges positiv vekt der kjennskap og erfaring med Active Directory vektlegges ekstra.
 • Erfaring med drift/applikasjonsdrift fra større driftsmiljøer
 • Kjennskap til informasjonssikkerhet og gjeldende lovverk
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne

Arbeidsoppgaver

Teknisk applikasjonsforvaltning, herunder:

 • Bistå systemeier/systemansvarlig ved konfigurasjon av applikasjonen, samt integrasjon og samspill med andre systemer i AK/andre offentlige instanser
 • Bistå systemeier/systemansvarlig i relasjon til leverandør av programvare og til driftsleverandør
 • Påse at applikasjonen oppfyller AK krav til IS/IT-arkitektur og -sikkerhet
 • Rådgi systemeier/systemansvarlig ved dataleveranser til andre systemer
 • Konsekvensanalyse og oppfølging ved endringer i applikasjonen, eller i informasjonsstruktur og/eller teknisk infrastruktur som påvirker applikasjonen
 • Foreslå forbedringer og utvidelser av funksjonalitet
 • Bistå systemeier/systemansvarliges superbruker(e) og Brukerstøtte
 • Delta/lede prosjekter ved behov

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og trygt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å påvirke strategi og retning innenfor eget arbeidsområde
 • Gode pensjons og forsikringsavtaler
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • Miljø som stimulerer til faglig og personlig utvikling

Annet

Stillingen arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan bli endret

Kontaktpersoner

Kolbjørn Johansen
Konst IKT-sjef

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune hvor balanse mellom vekst og vern gir  gode lokalsamfunn i den raskt voksende Osloregionen. Som følge av veksten som kommer i vår region er vi i gang med flere store og spennende plan- og byggeprosesser, og flere store oppgaver står for tur. Det er forventninger til at 

Nye Asker kommune blir en foregangskommune på digitale tjenester og løsninger.