IKT - Rådgiver nettverk og datakommunikasjon

Vi vil styrke kompetansen og kapasiteten innen IKT, og søker en dyktig rådgiver fra 1. oktober 2019.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om fagenheten

Fagenhet IKT er en felles utviklings-, drift- og støttefunksjon som har ansvar for fylkeskommunens IKT-systemer. Vi har standardisert på moderne og markedsledende produkter fra bl.a. Microsoft, Cisco, Check Point, Citrix og VMware. Mer enn 2000 ansatte og ca. 7000 elever er knyttet opp i et felles nettverk fordelt på ca. 40 arbeidssteder. Fagenhet IKT består av 16 faste stillinger samt to IKT-lærlinger.

Vi søker deg som

 • har en utpreget serviceinnstilling
 • ser løsninger framfor problemer
 • liker å arbeide med mennesker i kombinasjon med teknologi og system
 • har stor arbeidskapasitet og takler at arbeidet til tider er svært hektisk og krevende
 • har sterk faglig forståelse og formidler fagkunnskapen på en enkel måte til andre

Vi tilbyr

 • en spennende jobb med engasjerte og dyktige kollegaer
 • et mangfoldig og utviklingsorientert IKT-kompetansemiljø
 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • fast arbeidssted er Lillehammer

Arbeidsoppgaver

I forbindelse med sammenslåingen til Innlandet fylkeskommune vil det være stort fokus på design og etablering av felles datakommunikasjonsnettverk for de to fylkeskommunene. Utover dette vil arbeidsoppgavene i hovedsak bestå av:

 • drift og vedlikehold av fylkeskommunens datakommunikasjonsnettverk og sikkerhetsløsninger
 • nettverkssupport
 • bistå i drift av øvrig infrastruktur og systemløsninger
 • deltakelse i IT-prosjekter

Kvalifikasjoner

Krav:

 • relevant toårig teknisk fagskole eller høyere utdanning. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere formanglende utdanning
 • minimum to års relevant driftserfaring etter endt utdanning i løpet av de siste fire årene
 • gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • generell nettverkskompetanse innen planlegging og design av større IP-nettverk

Ønsker:

 • erfaring fra drift og administrasjon av switcher, routere og brannmurer i større nettverk, gjerne sentralisert management
 • erfaring fra drift av større trådløse nettverksmiljøer
 • erfaring fra større virtualiserte servermiljøer
 • god forståelse for informasjonssikkerhet
 • god kjennskap til autentiserings- og autorisasjonsløsninger
 • god kjennskap til identitetsløsninger og integrasjonsløsninger
 • relevante sertifiseringer
 • kjennskap til ITIL som rammeverk
 • erfaring fra større IKT-miljøer

Ønskede egenskaper

 • være en drivkraft i oppgaveløsningen, positiv og initiativrik
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Søknad

Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din!

Kontaktpersoner

Ketil Øyri
Teamleder IKT-drift
E-postadresse: ketil.oyri@oppland.org
Telefonnummer: 61289243
Mobil: 90638942
Øystein Windingstad
Leder IKT
Telefonnummer: 61289328
Mobil: 90751220

Hvem er Oppland fylkeskommune?

Oppland fylkeskommune er en stor og mangfoldig organisasjon, og er en av fylkets største kompetansearbeidsplasser med ca. 2000 ansatte.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige samfunnsoppgaver - drift og utvikling av videregående skoler, fagopplæring i arbeidslivet, voksnes læring, det offentlige tannhelsetilbudet, fylkesvegene og det offentlige kollektivtilbudet gjennom Opplandstrafikk. Fylkeskommunen har også en viktig rolle som utviklingsaktør innenfor kultur, kulturarv og næringsliv i fylket. Partnerskap og dialog er sentrale samhandlings- og arbeidsformer.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.