IKT Prosjektleder/Spesialist

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Region Sør-Norge er en del av forretningsområdet Produksjon og har ansvaret for produksjon, drift og vedlikehold av Statkrafts vannkraftanlegg i Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark og Viken.

IKT-avdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold av IKT løsninger på tvers av regionen. Dette skal sørge for kostnadseffektivitet og maksimal verdi for Statkraft.

Vi har et dyktig fagmiljø spredt på forskjellige oppmøtesteder med bred kompetanse innen drift og vedlikehold av IKT løsninger til kraftverk og reguleringsanlegg.

Oppmøte og kontorsted er fortrinnsvis Dalen eller Sauda, men du må også påregne tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på tvers av Statkrafts anlegg og lokasjoner.

Andre oppmøtesteder hos Statkraft i regionen kan vurderes.

Av personlige egenskaper forventer vi at du:

 • Viser engasjement, deler erfaring og søker kontinuerlig forbedring
 • Inspirerer til samarbeid gjennom involvering, raushet og godt humør
 • Er kundefokusert, løsningsorientert og fleksibel for varierende arbeidspådrag
 • Arbeider strukturert og planmessig for å ivareta sikkerhet og kvalitet
 • Har sterkt engasjement for helse, miljø og sikkerhet

Din rolle:

 • Lede IKT prosjekter og ivareta ansvaret for IKT løsninger i rehabiliteringsprosjekter
 • Drifte og vedlikeholde regionens IKT løsninger til kraftverk og reguleringsanlegg slik som samband, nettverk og instrumentering
 • Delta i regionale og nasjonale faggrupper for videreutvikling av Statkrafts IKT systemer, samt bidra til forbedringer mot vedlikehold og driftsrutiner
 • Bidra til utvikling innenfor drift og vedlikehold som gjør Statkraft nyskapende og effektive i bruk av ny informasjonsteknologi

Din profil:

 • Bachelor evt. master innen IKT/Elektronikk, gjerne fagbrev som grunnutdanning.               
 • Du trives med kombinasjonen av praktisk arbeid og kontor.
 • Erfaring fra kraftverksdrift og interesse for IKT faget
 • Gode IT kunnskaper, fortrinnsvis kompetanse innen prosess nettverk
 • Gode samarbeidsegenskaper, resultatorientert og evne til å arbeide selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B da rollen må påberegne noe reising

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping

Kontaktpersoner

Tommy Andersen
IKT sjef
Mobil: 906 05 892

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Les mer om Statkraft og se flere ledige stillinger