IKT Prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

I Mattilsynets strategi er økt digitalisering et av de viktigste tiltakene for å forbedre og videreutvikle vår virksomhet. Etaten satser nå mye på videreutvikling av egne IKT løsninger.  Til Seksjon tilsynsløsninger med 14 medarbeidere (3 kvinner) søker vi nå en rutinert IKT prosjektleder som kan hjelpe oss med å forbedre eksisterende systemportefølje og å videreutvikle neste generasjons systemportefølje på tilsynsområdet.  For å bedre seksjonens kjønnsbalanse oppfordres kvinner til å søke. 

Arbeidsoppgaver

 • Som IKT prosjektleder vil du jobbe tett sammen med leverandørene, fagsiden og avdelingens IKT miljø.  Vi har flere små og store samtidige prosjekter gående og du vil fort bli en sentral ressurs som prosjektleder/ delprosjektleder eller koordinator mellom miljøene. 
 • Du vil ha selvstendig ansvar som prosjektleder / delprosjektleder i utviklings og anskaffelseprosjekter
 • Du vil jobbe med behovs- og kravspesifisering, leveransekoordinering og testledelse
 • Du vil delta i arbeidet med å videreutvikle prosjektmodellen i etaten
 • Du vil delta i analyse- og prosessforbedringsarbeid i etaten 
 • Du vil forbedre leveranseprosessene, jobbe med estimering, testledelse og gevinstmodeller i etaten
 • Du vil delta i arbeidet med videreutvikling av utviklingsprosessene og porteføljestyringen i Mattilsynet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på Master-nivå
 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsfelt i offentlig eller privat virksomhet. 
 • Erfaring som prosjektleder i IKT miljøer
 • Kjent med porteføljestyring, testledelse og leveranseplanlegging.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Fordel med erfaring fra uttesting av programvare, og kjennskap til ITIL, smidige utviklingsmetoder og DevOps 
 • Fordel med kjennskap til PRINCE2 eller prosjektveiviseren, og uttesting av programvare. 
 • Fordel med kjennskap / erfaring med Lean prosess forbedringsarbeid

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt og er teamorientert
 • Du er strukturert, analytisk og god på kommunikasjon
 • Du er resultatorientert og har evne til å lære nye områder raskt
 • Du er omstillingsdyktig og fleksibel
 • Du er glad i utfordringer 
 • Din personlighet styrker dagens team

Vi tilbyr

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Du vil være sentral i arbeidet med å utvikle avdelingen og Mattilsynet i en spennende tid. 

Stillingen er lønnet som seniorrådgiver (kode 1364) kr. 600 000 - kr. 730 000 pr. år.

Pensjons - og låneordninger i Statens Pensjonskasse.

Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet uavhengig av alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Stillingen er plassert ved Mattilsynets hovedkontor i Oslo.

Kontaktpersoner

Christian Rosenvinge
Seksjonssjef
Telefonnummer: 901 16 826

Hvem er Mattilsynet?

Maƫlsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner. Disse uƞører lsynet vårt gjennom tilstedeværelse rundt om i landet. Matsynet rapporterer til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.