IKT fagleder/-konsulent

IKT fagleder/-konsulent

100% stilling.

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en dyktig Fagleder/IKT-konsulent som del av vårt driftsteam på 4 medarbeidere.
Vi bygger våre tjenester hovedsakelig på Microsoft-servere i VMWare-miljøer, tykke klienter med Windows7/10, VDI-klienter og noe Citrix.

Nettverksinfrastrukturen er basert på utstyr fra Cisco. Nettverket er delt i Skolenett, administrativt internt nett og administrativt sikret sone. Driftsmiljøet består av ca 100 servere, 2500 pc'er og nettbrett, fordelt på 52 lokasjoner.

 

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og koordinere drifts- og prosjektoppgaver.
 • Ansvar for helhetlig oversikt og følge opp enheten.
 • Ansvarlig for vedlikehold av dokumentasjon.
 • Bidra til å videreutvikle enheten.
 • Andre oppgaver som er tillagt avdelingen er brukerstøtte, oppfølging/fornyelse av sertifikater, samt oppfølging og vedlikehold av lisens- og serviceavtaler.

 

Krav til kompetanse

Gran kommune ønsker at ny medarbeider har kompetanse innenfor flere av disse fagområdene:

 • Bred Microsoft-erfaring, og være godt kjent med Server 2008/2012/2016.
 • Kunnskap om MS-SQL, SharePoint og Exchange.
 • Kjennskap til nettverksdrift, Ciscos nettverksprodukter, Veeam backup.
 • Drift og vedlikehold av fagapplikasjoner, klargjøring og vedlikehold av pc'er. Management av mobile enheter.
 • IKT-sikkerhet og GDPR.

Du må ha fullført høyere utdannelse innen IKT, minimum Bachelorgrad. Du må ha praktisk kjennskap til- eller erfaring fra support, drift og forvaltning av IT-løsninger.

 

Personlige egenskaper

Den som ansettes må kunne jobbe selvstendig - og i team, og dokumentere systemer og rutiner. Det er et krav at søker behersker norsk muntlig og skriftlig og har førerkort/disponerer bil.
Den vi søker er engasjert og liker å ta ansvar. Du må kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig. Jobben innebærer mye samhandling og vi vil derfor legge vekt på personlige egnethet.

 

Vi kan tilby

 • Et trivelig arbeidsmiljø.
 • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.
 • IA og Fysak kommune.

 

Annet

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd.

 

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf. 61 33 84 00

Vitnemål og attester tas med ved innkalling til intervju.

Kontaktpersoner

Hans Gunnar Wien
IKT-konsulent
Mobil: 950 67 710
Morten Gausen
Kommunalsjef
Telefonnummer: 61 33 84 40
Mobil: 979 81 417

Hvem er Gran kommune -?

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no