IKT-ansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 67 dommerembeter, 13 juridiske utrederstillinger og 38 saksbehandler-/administrative stillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og er inndelt i tre dømmende avdelinger, en ankesilingsavdeling og en administrasjonsavdeling. Domstolen ligger i Oslo sentrum.

Borgarting lagmannsrett er inne i en omfattende digitaliseringsprosess, og ønsker medarbeidere som vil være aktivt med i arbeidet for en digital domstol. Innføring av digitale arbeidsmåter er et høyt prioritert satsningsområde. Flere av lagmannsrettens rettssaler er utstyrt for gjennomføring av rettsmøter med elektroniske dokumenter, og det arbeides med å digitalisere hele saksgangen fra saken kommer inn til den er avsluttet.

Vi har ledig stilling som IKT-ansvarlig med ønsket tiltredelse i januar 2019. Service- og driftsenheten, som vår nye medarbeider vil få koordineringsansvaret for, består av 3,5 årsverk, og er tilknyttet lagmannsrettens administrasjonsavdeling. Enheten har i tillegg til IKT-oppgavene ansvar for blant annet bygg, bibliotek og innkjøp av teknisk utstyr. Stillingen rapporterer til direktøren, og innebærer fagansvar i tillegg til å være utpreget operativ.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • Faglig ledelse av IKT-drift i Borgarting lagmannsrett.
 • Koordinator for de ansatte og arbeidet i Service- og driftsenheten.
 • Ansvar for planlegging, koordinering og praktisk gjennomføring av opplæringsaktiviteter og kompetanseutvikling innen IKT i Borgarting lagmannsrett.
 • Planlegging og oppfølging av utviklings- og driftsoppgaver på IKT-området.
 • Planlegging og oppfølging av IKT-innkjøp.
 • Brukerstøtte på teknisk utstyr i rettssalene og lagmannsrettens dataprogrammer.
 • Drift og vedlikehold av PCer, tynne klienter, skrivere, AV-utstyr, nettbrett og mobiltelefoner.
 • Bindeledd mellom Domstoladministrasjonen v/Brukersenteret og brukerne.
 • Andre løpende oppgaver i Service- og driftsenheten.

Arbeidsoppgavene vil kunne endre seg i henhold til virksomhetens behov.

Vi søker en person som:

 • Har relevant utdanning og arbeidserfaring. Formell utdanning innen IKT vil bli vektlagt.
 • Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Har et sterkt faglig engasjement og meget gode praktiske ferdigheter i bruk av ulike IKT-verktøy. Bred kjennskap til programmene i Office er nødvendig.
 • Ønsker å påvirke og medvirke til en vellykket digitaliseringsprosess i domstolene.
 • Er løsningsorientert, initiativrik og kan jobbe strukturert, både selvstendig og i team.
 • Har en effektiv og serviceorientert arbeidsform.
 • Er samarbeidsvillig, omgjengelig og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.

Vi kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgaver på en spennende arbeidsplass.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Personalkantine.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364, lønnstrinn 58 - 68 (kroner 505 800 – 607 700 brutto pr. år), avhengig av kvalifikasjoner.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Det er prøvetid på 6 måneder.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Mari Fjærtoft Trondsen

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Vi viser også til www.domstol.no/borgarting

Om søknader

Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no

Du må fylle ut: Standard CV

Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Kontaktpersoner

Mari Fjærtoft Trondsen
Direktør
Telefonnummer: 21 55 80 03

Hvem er Borgarting lagmannsrett?

Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 67 dommerembeter, 13 juridiske utrederstillinger og 38 saksbehandler-/administrative stillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og er inndelt i tre dømmende avdelinger, en ankesilingsavdeling og en administrasjonsavdeling. Domstolen ligger i Oslo sentrum.