IFS rådgiver

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kraftsystemet står ovenfor en betydelig endring hvor digitalisering og bruk av ny teknologi vil kunne påvirke alle deler av det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet. Statnett er i en periode hvor vår evne til å gjennomføre økt grad av digitalisering og IT-utvikling vil spille en sentral rolle.

Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å drifte og vedlikeholde kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. Vi søker nå etter en ny medarbeider til en IFS rådgiver rolle. Man vil inngå i et team som har ansvaret for videreutvikling, drift og forvaltning av vår ERP løsning. Sentrale arbeidsoppgaver fremover blir knyttet til prosessforbedring og effektivisering. Det er viktig at den som ansettes er fleksibel og har en høy serviceinnstilling mot resten av virksomheten.

Enheten man ansettes i er ansvarlig for et bredt spekter av tjenester og en kompleks systemportefølje som består av mange forskjellige virksomhets- og fagsystemer basert på ulike typer teknologier.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i IKT-prosjekter og teknisk bistand til ulike brukermiljø.
 • Kunne lede mindre implementerings/endrings prosjekter.
 • Rådgivning og 3-linje support på systemet.
 • Konfigurere brukergrensesnitt (Aurena) og IFS Lobby
 • Vedlikehold av roller i IFS

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med kjennskap til Oracle PL/SQL
 • Kunnskap og erfaring fra forvaltning av IT systemer.
 • Gode formuleringsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Utdanning

 • Minimum teknisk bachelorutdannelse innenfor IKT.
 • Mer enn 1 års relevant arbeidserfaring
 • Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Egenskaper

 • Evnen til å arbeide selvstendig og målbevisst, men også som en del av et team.
 • Trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver.
 • Må være endringsvillig og pådriver for implementering av ny teknologi i tiden som kommer.
 • Må like å jobbe direkte med brukere og kunne se muligheter til å anvende teknologi for å effektivisere forretningsprosesser.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no . Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt faglig og trivelig miljø.
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktige betingelser og gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste/bedriftshytter/bedriftsbarnehage/et bredt tilbud av bedriftsidrettslag
 • Spennende arbeidsoppgaver knyttet til automatisering
 • Godt arbeidsmiljø
 • Jobber kontinuerlig og aktivt med å videreutvikling med effektivisering av systemer og prosesser

Kontaktpersoner

Jens Berentzen
Telefonnummer: +47 982 28 462

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger