IFS rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kraftsystemet står ovenfor en betydelig endring hvor digitalisering og bruk av ny teknologi vil kunne påvirke alle deler av det norske, nordiske og europeiske kraftsystemet. Statnett er i en periode hvor vår evne til å gjennomføre økt grad av digitalisering og IT-utvikling vil spille en sentral rolle.

Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å drifte og vedlikeholde kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring.

Vi søker nå etter en ny medarbeider til IFS rådgiver rollen som vil inngå i teamet som har ansvaret for videreutvikling, drift og forvaltning av vår ERP løsning. Sentrale arbeidsoppgaver fremover blir knyttet til prosessforbedring og effektivisering. Det er viktig at den som ansettes er fleksibel og har en høy serviceinnstilling mot resten av virksomheten.

Enheten man ansettes i er ansvarlig for et bredt spekter av tjenester og en kompleks systemportefølje som består av mange forskjellige virksomhets- og fagsystemer basert på ulike typer teknologier.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltningsoppgaver relatert til Statnetts ERP system (IFS og andre tilleggsløsninger)
 • På sikt få hovedansvar for følgende IFS moduler:
  • tidsrapportering
  • prosjekt
  • kontraktsadministrasjon
  • reiseregning
 • Deltagelse i IKT-prosjekter og teknisk bistand til anleggsforvaltningen
 • Bistand i videreutvikling av RCM verktøy (Bicycle) og tilrettelegging for uttrekk av data for vedlikeholds prosessen
 • Kunne lede mindre implementerings/endrings prosjekter.
 • Sammen med arkitekturmiljøet og leverandører ta ansvar for tekniske endringer og utbedringer i vårt ERP system
 • Rådgivning og 3-linje support på applikasjonene og modulene du har ansvar for
 • Videreutvikling av mobile løsninger

Kvalifikasjoner:

 • Kompetanse på relevante moduler i IFS.
 • Kjennskap til scripting i Oracle PL/SQL.
 • God kjennskap til vedlikeholds prosesser (f.eks. asset management). 
 • Kunnskap og erfaring fra forvaltning av IT systemer.
 • Erfaring fra dokumentasjonsarbeid.
 • Ønskelig med noe erfaring fra integrasjonsarbeid.
 • Gode formuleringsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst
 • Løsningsorientert     
 • Trives med utfordringer
 • Har en strukturert arbeidsform
 • Resultatorientert     
 • Samarbeidsorientert
 • Høy av grad serviceinnstilling
 • Fleksibel

Utdanning

 • Minimum teknisk bachelorutdannelse fra høyskole eller universitet innenfor IKT.
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Egenskaper

 • Evnen til å arbeide selvstendig og målbevisst, men også som en del av et team.
 • Trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver.
 • Må være endringsvillig og pådriver for implementering av ny teknologi i tiden som kommer.
 • Må like å jobbe direkte med brukere og kunne se muligheter til å anvende teknologi for å effektivisere forretningsprosesser.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder, Jens Berentzen mobil tlf.nr.98 22 84 62. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et sterkt faglig og trivelig miljø.
 • Fleksibel arbeidstid, konkurransedyktige betingelser og gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Bedriftshelsetjeneste/bedriftshytter/bedriftsbarnehage/et bredt tilbud av bedriftsidrettslag
 • Spennende arbeidsoppgaver knyttet til automatisering
 • Godt arbeidsmiljø
 • Jobber kontinuerlig og aktivt med å videreutvikling med effektivisering av systemer og prosesser

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger