Identity & Access Management (IAM)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Identity & Access Management inngår som et eget fagområde i Sykehuspartner avdeling Sikkerhet. Avdelingenhar et strategisk, taktisk og operativt ansvar innenfor tilgangsstyring både påinfrastruktur og mot applikasjoner. Vårt mål er å forbedre og automatiseretilgangsprosessene og Sykehuspartner HF ønsker å styrke fagområdettilgangsstyring (Identity & Access Management), både innenfor kliniskeapplikasjoner og på infrastruktur. 

Vi utvider derfor Identity & Access Management-teamet vårt, og søker en strukturert, kompetent og motivertkollega som kan ta et operativt ansvar innenfor fagområdet. Den rettekandidaten har lang og relevant prosesserfaring fra ITIL Identity & Access Management,erfaringer med å utarbeide og vedlikeholde policy, god grunnleggende tekniskkompetanse og gjerne erfaring fra innføring, drift eller forvaltning avIAM/IDM-løsninger.

Arbeidsoppgaver

Bidra til å sikre etterlevelse og utvikling av Identity & Access Management-prosessen, herunder å:

 • Ivareta og sikre at virksomheten etterlever vedtatte retningslinjer
 • Planlegge og gjennomføre opplæring i linjen
 • Representere Identity & Access management i ulike fora
 • Sikre at saker knyttet til Identity & Access management løses innenfor SLA
 • Være et kontaktpunkt for ressurser som jobber i prosessen, inkl. leverandører
 • Analyse og identifisering av trender
 • Oppfølging og rapportering
 • Bidra til å sikre kontroll og sporbarhet over tildeling av tilganger og rettigheter
 • Prosjektdeltakelse i IKT-utviklingsprosjekter og bidra til innføring av nye tjenester

Kvalifikasjoner

Kandidaten må kunne dokumentere tidligere formell kompetanse eller praktisk erfaring innenfor området, ogkvalifikasjoner som blir vektlagt er:

 • Kjennskap til automatisk tildeling av tilganger og innføring eller bruk av IAM-løsninger
 • Erfaring innen prosessarbeid
 • God metodeforståelse
 • Kjennskap til lovverk som regulerer tilgang til elektroniske systemer innenforhelsesektoren
 • Erfaring med innføring og forbedring av interne arbeidsprosesser
 • God kjennskap til drift, forvaltning og utvikling av IKT-tjenester
 • Må beherske norsk flytende

Personlige egenskaper

 • Faglig selvstendig, løsningsorientert og resultatorientert
 • Gode prosessegenskaper
 • Profesjonell og kundeorientert
 • Proaktiv og utviklingsorientert
 • Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt

 Den som tilsettes i stillingen må i framtiden kunne tilfredsstille kravene tilsikkerhetsklarering

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et dynamisk godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid og selvstendig ansvar
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av tjenesteleveransen 
 • Kontinuerlig forbedringsfokus (LEAN)  
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår  
 • Sentralt arbeidssted i umiddelbar nærhet av offentlig kommunikasjon 
 • Fleksible arbeidstidsordninger 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kontaktpersoner

Christian Corneliussen
Access Management Process Manager
Telefonnummer: 481 97 433
Christian Jacobsen
Avdelingsleder

Hvem er Sykehuspartner HF?

Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste. Sykehuspartner har ca. 1400 ansatte og har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet.