Hydrolog/sivilingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en engasjert hydrolog som ønsker å anvende sin fagkompetanse til å utvikle hydrologisk analyser og modellering og bidra til gode fagløsninger i våre oppdrag. Hos oss får du muligheten til å samarbeide i tverrfaglige team for å finne gode løsninger i varierte oppdrag både i inn- og utland. Du gis mulighet til å bidra til å utvikle fagområdet både internt og i markedet. Stillingen byr på varierte og krevende arbeidsoppgaver innen flomberegninger, flomanalyser, klimatilpasning og naturfare i vassdrag og kystområder. I tillegg til et faglig administrativt ansvar så vil stillingen også innebære oppdragsstyring.

Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester innen både flomhydrologi, og tverrfaglige oppdrag innen vassdragsteknikk hvor flom- og erosjonssikring er et viktig tema.

Stillingen er underlagt seksjon for Hydrologi og vannressurser i Oslo, som består av til sammen 10 hydrologer med stor kompetanse og erfaring. Vårt miljø bærer preg av unge medarbeidere med stort engasjement som jobber tett sammen med senioringeniører med lang erfaring og faglig tyngde. Vi vektlegger å ha et dynamisk miljø og gir store muligheter for både utvikling og ansvar for de som ønsker og er klar for det.

Seksjonen tilhører avdeling for Vassdrag og miljø, som består av ca 50 engasjerte fagfolk med ulik bakgrunn innen vannfagene. Avdelingens portefølje omfatter både nasjonale og internasjonale prosjekter (primært vannkraft og vannressursforvaltning).

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering av flomsikringstiltak og erosjonssikring både i vassdrag og urbane områder
 • Tenke miljødesign i alle våre oppdrag
 • Prosjektledelse og kommunikasjon med kunder
 • Samarbeide med våre biologer, landskapsarkitekter, geoteknikere og andre medarbeidere i prosjektene
 • Bidra i tilbudsprosesser og innsalg av prosjekter
 • Bidra til faglig utvikling i Multiconsult

Du må ha god tverrfaglig forståelse og kunne takle grensesnitt mot andre fagområder og prosjektaktører. Du må, i tillegg til å ha god forståelse for vassdragsteknikk og hydrologi, være anleggsteknisk løsningsorientert og ha en praktisk tilnærming til oppgavene. Vi deltar i prosjekter over hele landet og jobber tett med våre øvrige regioner. Du bør kunne samarbeide med mange ulike type mennesker, både internt i Multiconsult og eksternt med kunder og samarbeidspartnere. 

Faglig ledelse overfor andre medarbeidere vil være en viktig del av din stilling. Du må i den forbindelse kunne gjøre gode faglige valg i de oppdragene du blir involvert i.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen vassdragsteknikk, bygg- og anleggsteknikk, ingeniørgeologi, geoteknikk eller tilsvarende
 • Minst 3 års relevant erfaring
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Vilje og evne til tverrfaglig samarbeid i team
 • Beherske et nordisk språk samt god i engelsk

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Godt orientert om ny kunnskap og metodikk
 • Interessert i å bidra til bærekraftige løsninger 
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser

Vi kan tilby

 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Meget konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo. Annet kontorsted kan også vurderes (primært Trondheim).
 • Fem ukers ferie samt fri hele romjula og påskeuka.
 • Firmahytter
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et tverrfaglig miljø og «grønt i alt vi gjør»

Kontaktpersoner

Bjørn Sønju-Moltzau
Seksjonsleder
Telefonnummer: 97 78 10 10
Anne-Karin Larsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 46 76 12 73

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger