Hydrolog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hva skal du jobbe med?

 • Flomberegninger og flomanalyser for regulerte og uregulerte felt. Flomkart modellering, vannlinjeberegning.  Utrykning og flomfarevurdering.
 • Erosjonssikring i vassdrag, bølgeerosjon.  Hydraulikk; Dimensjonering av kulverter, bruløsning.
 • Hydrogeologi; Grunnvann.
 • Inngå i ukentlig beredskapsordning for skred og flom med ca. 4 vakter per år.
 • Noe reise må påregnes og befaringer i ulent terreng er aktuelt.

Hvem er du?

 • Du har minimum 3 årig utdannelse fra høgskole/universitet med vannrelatert fagkombinasjon. Omfattende og bred, relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Det kreves førerkort klasse B.
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Selvstendighet
 • Praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Erfaring med bruk av relevante fag-dataverktøy som Hydra II, Nevina, Scalgo og ArcGIS, samt div. hydraulisk modelleringsverktøy som HEC-ras, MIKE og HY-8.

Om stillingen

Statens vegvesen har mange spennende oppgaver innenfor hydrologisk fagfelt, og søker derfor etter en dyktig medarbeider til ett av våre kontorer i Bergen, Leikanger, Lillehammer, Molde, Trondheim, Bodø eller Tromsø.  Dagens to hydrologer har lokalitet i Drammen og Bodø, men andre lokaliteter er aktuelle.

Stillingen er tilknyttet Geofag-seksjonen, som en av seks seksjoner på Fagressurs på divisjon drift og vedlikehold.  Seksjonen er en meget kompetent faggruppe for ingeniørgeologi, skred, geoteknikk, hydrologi og vegteknologi. Til sammen er vi 35 sivilingeniører og ingeniører spredt over hele landet på 12 forskjellige lokaliteter med 1-6 medarbeidere på hvert sted.

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef Viggo Aronsen, viggo.aronsen@vegvesen.no,  telefon 755 52 772.

Kontaktpersoner

Viggo Aronsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 75 55 27 72
Mobil: 481 25 331

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger