Hydrolog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Statens vegvesen, Region nord er det ledig stilling som hydrolog tilknyttet Ressursavdelingen, Geo- og laboratorieseksjonen. Kontorsted vil være Bodø eller Tromsø. Stillingen medfører en del reisevirksomhet.

På Geo- og laboratorieseksjonen er det meget kompetente faggrupper for geoteknikk, geologi og vegteknologi hvor til sammen 24 sivilingeniører jobber med rådgivning innen geoteknikk, ingeniørgeologi, skredsikring og veg- og materialteknologi

Som hydrolog vil dine arbeidsoppgaver være innen diverse aktuelle problemstillinger ifm. grunnvannsstrømning og overflatevann:

 • Avrennings-/flomberegninger
 • Erosjonssikring bruer/ kaier/ fyllinger/ skråninger
 • Dimensjonering av kulvert/stikkrenne/brutverrsnitt
 • Dimensjonering av overvanns/drenssystemer
 • Innlekkasjer i tunnel
 • Grunnvannsstrøm i skråninger/ skjæringer/ byggegroper
 • Vann/jord/berg interaksjon ifbm. med skred.
 • ROS-analyser naturfare (flom/skred)
 • Samarbeid med etatens fagmiljø innen FoU og utvikling av tekniske retningslinjer

 

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha relevant utdanning fra universitet, min. 3 år. Stillingen krever førerkort klasse B.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Vi vil legge vekt på:
  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
  • God skriftlig og muntlig fremstillings- og kommunikasjonsevne
  • Kjennskap til bruk av IKT- dataverktøy og spesielt hydrologisk og hydraulisk programvare 
  • Kompetanse innen flomberegning og vassdragshydraulikk

  

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

 

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Leif Jenssen, tlf. 481 25 184 eller e-post: leif.jenssen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med eventuelt intervju.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger