Hydrogeolog

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Asplan Viak er et tverrfaglig rådgivningsfirma som gjennomfører en rekke oppdrag   innenfor vannforsyning, avløpsplanlegging og overvannshåndtering hvor det er behov for hydrogeologisk kompetanse. Vi er derfor på jakt etter en erfaren hydrogeolog som kan bidra til å styrke vår kompetanse innenfor disse områdene.

Vi søker etter en erfaren og engasjert person  med gode samarbeidsevner som kan bidra i hvordan vi planlegger, kartlegger og gjennomfører oppgaver innenfor dette faget. Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alt fra overordnet planlegging og kartlegging i felt, til oppfølging i gjennomførings- og driftsfase. Du vil jobbe i et fagmiljø med spisskompetanse på hydrogeologi, men også i et variert fagmiljø med en rekke tilstøtende fagområder som berggrunnsgeologi, hydrologi, biologi - i tillegg til spisskompetanse på vannkjemi, jordkjemi, økotoksikologi/forurenset grunn. 

Stillingen vil tilhøre vår Vann og miljø-avdeling som har ca 200 medarbeidere. Kontorsted er Ås hvor det jobber totalt 20 ansatte hvor ca halvparten består av høyt kompetente kollegaer innenfor fagområdene nevnt over. 

Arbeidsoppgaver: 

Eksempler på aktuelle arbeidsoppgaver er bl.a. gjennomføring av grunnundersøkelser for planlegging, konsekvensutredning, dimensjonering og grunnlag for prosjektering av følgende oppgaver, der god kartlegging og forståelse av geologien/kvartærgeologien i området er viktig:

 • Vannforsyning basert på grunnvann i fjell og løsmasser
 • Infiltrasjonsanlegg for rensing av avløpsanlegg og andre forurensningskilder 
 • Lokale overvannsløsninger i løsmasser for både tettbygde og landlige områder
 • Miljøovervåkning ved naturinngrep som bl.a. grustak/pukkverk, tunneler og deponier.
 • Rensing av avrenningsvann fra ulike kilder i lokale løsmasser 
 • Utnyttelse av grunnvarme 

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende og 5 års relevant erfaring, evt. Bachelorgrad med tilsvarende lenger erfaring
 • Spesialisering innen et eller flere av overnevnte arbeidsoppgaver
 • Erfaring i bruk av modelleringsverktøy og GIS er en fordel 
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende
 • Positiv og engasjert 
 • Stå-på-vilje 
 • Positiv til å lære og ta i bruk nye metoder 
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik og løsningsorientert  

Vi tilbyr:

 • Faglig interessant miljø med mot, glød og respekt som våre kjerneverdier 
 • Dyktige og hyggelig kollegaer 
 • Konkurransedyktig lønn 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri arbeidsdagene i påskeuken og romjulen 
 • Studieturer/fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer   

Søknad og CV sendes inn via linken Send søknad.

Hvem er Asplan Viak?

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Les mer om Asplan Viak og se flere ledige stillinger