Hvordan vil mennesker og varer forflytte seg i fremtiden om du får bestemme?

Hvordan vil mennesker og varer forflytte seg i fremtiden om du får bestemme? Vi søker erfarne mobilitetsplanleggere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sentrale trender og drivkrefter er forventet å påvirke fremtidens mobilitet og reisevaner. Ønsker du å bidra til å planlegge for robuste løsninger som i større grad bør kunne hensynta en usikker fremtid som stiller klare krav til det grønne skiftet?

Vi søker mobilitetsplanleggere som har hjerte og hode for byer og steder, og som kan bidra til å styrke vårt allerede solide fagmiljø innen trafikk-, mobilitet- og kollektivplanlegging.

Er du opptatt av å skape gode byer og steder, digitalisering, ny teknologi, fremtidens transport og ny grønn mobilitet og samtidig har et sterkt ønske om å være med å flytte noen grenser for samfunnet og våre kunder? Har du erfaring som fagspesialt, fagansvarlig eller oppdragsleder innen mobilitetsplanlegging? Da vi vil veldig gjerne at du tar kontakt!

Norconsult har et solid trafikk- og mobilitetsmiljø med ulik fagbakgrunn som utforsker stadig nye muligheter i felleskap. Vi arbeider kontinuerlig med hvordan vi kan sette sammen de beste teamene til å løse oppgavene vi står ovenfor og har fokus på samarbeid og faglige diskusjoner. Fagmiljøet vårt er landsdekkende, og du vil som en del av dette miljøet kunne få både faglig og geografisk ansvar for ulike områder og tema.  

Vi legger spesielt vekt på at vi i ethvert oppdrag skal se muligheter for innovasjon og kompetanseheving. Norconsult satser betydelig innen mobilitet og fremtidens transport, og vi arbeider med flere pågående oppdrag knyttet til hvordan vi kan bli bedre på å løse de komplekse spørsmålene knyttet til blant annet den raske teknologiske utviklingen i samfunnet, usikkerhetene knyttet til de langsiktige effektene av den pågående pandemien, samt hvordan vi skal kunne håndtere klima- og miljøutfordringene.

Den siste tiden har vi bl.a jobbet med:

 • Mobilitetsanalyse med mobiltelefondata for Nye Veier

 • Innfasing av høykapasitetsbusser i Oslo for Ruter

 • Strategiske mobilitetsplaner for Ruter

 • Kartlegging av bærekraftig mobilitet for Statens vegvesen

 • Mobilitetspunkt Tønsberg

 • Innovasjonskonkurranse Norefjell - Ny grønn mobilitet

Vi opplever at etterspørselen etter vår bistand er stor, og vi trenger flere dyktige folk med erfaring med på laget.

Hva forventer vi av deg?

Som ansatt i Norconsult forventer vi at du har en solid faglig bakgrunn. Konkrete eksempler på ønskede kompetanseområder og verktøy hvor vi allerede har bredde- og spisskompetanse, og hvor vi ønsker å tilføre ytterligere kapasitet og kompetanse er:

 • Overordnede utredninger om mobilitet og kollektivtransport, for eksempel strategier eller konseptvalgutredninger

 • Trafikk- og mobilitetsanalyser

 • Trafikkteknikk og fremkommelighetsplanlegging

 • Trafikksimuleringer/trafikkmodeller (Aimsun, mm.)

 • Kollektiv-/ruteplanlegging

 • Nye mobilitetsformer og ny teknologi (herunder mikromobilitet, MaaS, autonome kjøretøy, etc.).

 • Planlegging av fysiske tiltak for kollektivtrafikk i komplekse bymiljø

 • GIS, Excel, samt andre analyse- og visualiseringsverktøy.

Som mobilitetsplanlegger i Norconsult vil du få mulighet til å bidra i et bredt spekter av oppgaver – med utgangspunkt i din kompetanse og dine interesser.

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Norconsult? Få med deg serien «Rådgiverne» der vi gir deg et unikt innblikk i vår arbeidshverdag her:  https://www.norconsult.no/radgiverne/

Vil du vite mer om hvilke muligheter du med noen års erfaring har i Norconsult? Les her: https://www.norconsult.no/jobb-og-karriere/heads-for-tomorrow---professional/

For oss er det viktig at du:

 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, og kvalitetsbevisst

 • Er strukturert og ansvarsfull

 • Er en lagspiller som fungerer godt i team

 • Har utdanning på masternivå eller høyere

 • Har god kompetanse innen trafikk og mobilitet generelt, gjerne synliggjort gjennom kurs og utdanning, samt praktisk erfaring

 • Har erfaring fra utredninger og analyser

 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje eller oppdragsledelse

 • Mulighet for kontorplass ved Norconsults hovedkontor lokalisert rett ved stasjonen i Sandvika eller i nyoppussede lokaler på Telegrafen, midt i Oslo sentrum (Kongensgate 21)

 • Vi er også åpne for kandidater øvrige steder i landet, som kan sitte på et av Norconsults mange lokale kontorer

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid og sommertid

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelse

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Linda Alfheim
Gruppeleder
Telefonnummer: +47 454 01 743

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 5300 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger