HR - rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig stilling som rådgiver ved seksjon for HR Administrasjon i Lillehammer, Stavanger eller Trondheim, men andre lokasjoner kan også vurderes.

HR Administrasjon utgjør kjernen i etatens personalforvaltning og ivaretar grunnleggende HR-administrative tjenester og sikrer enhetlig praksis. Seksjonen innehar spisskompetanse på viktige områder som personalforvaltning, datakvalitet og sykefraværsprosessen, og bruker teknologi til å fornye, forenkle og forbedre leveranser og HR-tjenester.

Stillingen byr på spennende utfordringer hvor du jobber innenfor et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Du trives med hektiske dager og variasjon i oppgaver, men kan også håndtere rutineoppgaver.

Seksjonen leter fortløpende etter områder som kan digitaliseres, forenkles og effektiviseres. Våre nye kollegaer må dermed være i stand til å tenke nytt og ellers ha gode forutsetninger for å bidra i utviklingen av eget fagområde, samt jobbe med og være med i utviklingen av nye digitale løsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgi og saksbehandle innenfor personalområdet, som avslutning av ansattforhold og permisjoner mm.
 • Rådgi i lov- og avtaleverk, policy og retningslinjer som angår ansattforhold i staten.
 • Intern mobilitet – forflytninger og overføringer mellom enheter, samt vurdering og saksbehandling av mobilitetsavtaler.
 • Administrativ ansettelse
 • Sykefraværsoppfølging
 • Ansattdata, datakvalitet, rapportering og analyse.
 • Delta i seksjonens øvrige oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter deg som har minimum tre års relevant utdanning fra universitet/høgskole på bachelornivå. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Det er ønskelig med kompetanse innen fagområdet og det lov- og avtaleverk som til enhver tid er gjeldende for ansettelsesforholdet i staten.

Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Kjennskap til Office 365, Public 360, SAP og Point of Business er en fordel.

Vi legger vekt på at du:

 • er systemsterk, og evner å jobbe i flere systemflater.
 • tar initiativ og har evne til å bidra med forenkling og utvikling/bruk av digitale verktøy.
 • er strukturert og evner å omsette lov- og avtaleverk i konkrete løsninger.
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig.
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene, selv med høyt tempo og frister.
 • evner å jobbe operativt og selvstendig.
 • har gode kommunikasjonsevner og viser høy grad av integritet.
 • personlig egnethet vil bli vektlagt.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Tone Merete Nordberg Myhre på tlf: 41629770.

Kontaktpersoner

Tone Merete Nordberg Myhre
Seksjonssjef
Mobil: 416 29 770

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger