HR-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og oss

Vi har ledig en fast stilling ved seksjon for HR-rådgivning i Statens vegvesen med mulighet for arbeidssted i enten Arendal, Lillehammer eller Molde.

Vi ser etter deg som har erfaring fra HR området og rollen som rådgiver. Stillingen byr på spennende utfordringer hvor du jobber tett med lederne våre innenfor et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Du trives med hektiske dager og variasjon i oppgaver. Det er viktig at du har et ønske om å bidra til utviklingen av seksjonen og fagområdet.

Seksjon for HR rådgivning er en del av HR og utvikling i divisjon Fellesfunksjoner i Statens vegvesen. Vi er 16 medarbeidere lokalisert i hele landet og hovedkontoret for divisjonen ligger i Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå og gi faglig rådgivning til ledere i hele rekrutteringsprosessen, fra behovskartlegging til onboarding
 • Lønnsfastsettelse etter HTA og Lokal lønnspolitikk
 • Støtte lederne i oppfølging av medarbeidere innenfor bl.a. kompetanseutvikling og lønnsutvikling
 • Sykefraværsoppfølging
 • Personalsaker, arbeidsmiljøsaker, konflikthåndtering
 • Delta i seksjonens øvrige oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav

Du har minimum tre års relevant utdanning fra universitet/høgskole på bachelornivå. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning. Du har erfaring fra HR rådgiverrollen og rekruttering, fortrinnsvis fra det offentlige. Solid kompetanse innen fagområdet og det lov- og avtaleverk som til enhver tid er gjeldende for ansettelsesforhold i staten, er en forutsetning for å kunne ivareta rollen som en god HR-rådgiver. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du

 • er en sterk relasjonsbygger i møte med ledere og øvrige medarbeidere
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene, selv med høyt tempo og frister
 • evner å jobbe strategisk, operativt og selvstendig
 • har gode kommunikasjonsevner og viser høy grad av integritet

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonssjef Sigrid Bergseng på tlf. 970 88 573.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 02.05.2021. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Sigrid Bergseng
Seksjonssjef
Mobil: 970 88 573

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger