HR-rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og oss

Vi har ledig en fast stilling ved seksjon for HR-rådgivning i Statens vegvesen med arbeidssted i Trondheim, Drammen eller Leikanger. Vi ser etter deg som har erfaring fra HR området og med rollen som rådgiver. Stillingen byr på spennende utfordringer hvor du jobber tett med lederne våre innenfor et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Du trives med hektiske dager og variasjon i oppgaver. Det er viktig at du har et ønske om å bidra til utviklingen av seksjonen og fagområdet.

Seksjon for HR rådgivning er en del av HR og utvikling i divisjon Fellesfunksjoner i Statens vegvesen. Vi er 17 medarbeidere lokalisert i hele landet og hovedkontoret for divisjonen ligger i Moss. Fellesfunksjoner leverer profesjonelle og kostnadseffektive tjenester til øvrige divisjoner og enheter i Statens vegvesen. Divisjonen er inndelt i fem avdelinger og to staber; HR og utvikling, Administrativ støtte, Bygg og eiendom, Juridisk og anskaffelser samt Informasjonsforvaltning, i tillegg til stabene Styring og Krim.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå og gi faglig rådgivning til ledere i hele rekrutteringsprosessen, fra behovskartlegging til onboarding
 • Lønnsfastsettelse etter HTA og Lokal lønnspolitikk
 • Støtte lederne i oppfølging av medarbeidere innenfor bl.a. kompetanseutvikling og lønnsutvikling
 • Sykefraværsoppfølging
 • Personalsaker, arbeidsmiljøsaker, konflikthåndtering
 • Delta i seksjonens øvrige oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav

Du har minimum tre års relevant utdanning fra universitet/høgskole på bachelornivå. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning. Du har erfaring fra HR rådgiverrollen og rekruttering, fortrinnsvis fra det offentlige. Solid kompetanse innen fagområdet og det lov- og avtaleverk som til enhver tid er gjeldende for ansettelsesforhold i staten, er en forutsetning for å kunne ivareta rollen som en god HR-rådgiver. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi legger vekt på at du

 • er en sterk relasjonsbygger i møte med ledere og øvrige medarbeidere
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene, selv med høyt tempo og frister
 • evner å jobbe strategisk, operativt og selvstendig
 • har gode kommunikasjonsevner og viser høy grad av integritet

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonssjef Sigrid Bergseng på tlf. 970 88 573.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 07.02.2021. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger