HR- rådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

HR i Bane NOR er organisert i konsernstaben og jobber i matrise inn mot selskapets divisjoner og enheter. Infrastrukturdivisjonen er Bane NORs største divisjon med om lag 2500 ansatte og har ansvar for å drifte, vedlikeholde og investere i jernbanenettet. Som HR-rådgiver skal bidra til at divisjonens ledere utøver godt lederskap og en konsekvent personalpolitikk i tråd med Bane NORs HR-strategi, verdier og lederprinsipper. Du vil være rådgiver og støttespiller for ledere og skal primært bidra til divisjonens og ledernes måloppnåelse gjennom kompetent leveranse av HR-tjenester i tråd med vår HR-visjon:

"Vi leverer sikker jernbane gjennom høyt kompetente og engasjerte medarbeidere, i en verdi- og resultatorientert kultur."

 

Stillingen vil har arbeidssted i Oslo, men det må påregnes veksling mellom kontorene våre i Drammen og Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i ledergruppen ved enheten i Drammen
 • Opptre som endringsagent og bistå i omstillings- og organisasjonsutviklingsprosesser
 • Delta i prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Bistå ledere med rekruttering
 • Saksbehandling knyttet til lønnsjustering og lønnsfastsettelse
 • gi rådgivning innen lov og avtaleverk
 • Bistå i personalsaker og konflikthåndtering
 • Gi faglige ekspertråd og veilede lederne i HR-relaterte spørsmål
 • Identifisere behov og implementere beste praksis på operative HR-leveranser i divisjonen i tråd med konsernstandard, policyer og prosesser
 • Påse at selskapets lønns- og belønningspolitikk blir fulgt
 • Jobbe med lederutvikling i samsvar med Bane NORs lederprinsipper
 • Bistå lederne i sykefraværsoppfølging og personalsaker.
 • Bidra på tvers i virksomheten ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor-/mastergrad innen relevante fagområder
 • Solid erfaring fra HR-arbeid
 • Kunnskap om lov- og avtaleverk
 • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser
 • Erfaren bruker av administrative data- og analyseverktøy
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og operativt
 • høy grad av integritet og gjennomføringsevne
 • Du er god på å engasjere og motivere

Personlige egenskaper

 • vi søker deg som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater
 • du liker å ha mange baller i luften og trives med å jobbe i et hektisk miljø
 • vi legger vekt på lojalitet i i henhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert og profesjonell

Vi tilbyr

 • Et godt og kompetent fagmiljø innen HR med mange spennende HR-oppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Bane NOR SF er omfattet av offentlighetsloven som innebærer at offentlig søkerliste kan bli distribuert på forespørsel.

Kontaktpersoner

Inger Lise Tangen
Telefonnummer: (+47) 90987161
Line Arnessen
Telefonnummer: (+47) 47266147

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon